Награди „Златна ябълка“ 2014

Четвъртата церемония по връчване на наградите „Златна ябълка“ на Национална мрежа за децата се проведе на 9 юни 2014 г. от 19:00 часа в Столичен куклен театър на ул. „Генерал Гурко“ №14. Бяха раздадени 10 шоколадови статуетки.

Наградени

Герой на децата

Екипът на 40 СОУ “Луи Пастьор”, София

Да спасиш умиращо училище може би изглежда мисия невъзможна за мнозина, особено в София, където родителите имат огромен избор от нелоши училища. Екипът на 40-о СОУ обаче доказа, че когато има желание, невъзможни неща няма.

Вижте повече

Герой на публиката

Дарина Иванова

Дарина има пряко влияние върху изграждането на Морски клуб „Приятели на морето“, Детския парламент във Варна, създаването и развитието на общинска програма за финансиране на младежки проекти, Младежки Форум за Партньорство с Местната Власт и др.

Вижте повече

Училище

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, Златица

Практиката на СОУ „Св. Паисий Хилендарски‘ – гр. Златица представлява модел за усвояване на нравствени ценности и формиране на активна гражданска позиция. Тя се базира на интегриране на различни дейности в рамките на формалното и неформално образование.

Вижте повече

Журналист

Люба Йорданова, в-к Капитал

В своите публикации тя разглежда работата на българските неправителствени организации, проблемите в българското образование и здраве и анализира постигнатите резултати.

Вижте повече

Болница

Център за психично здраве – Русе

Център за психично здраве – Русе е единственото до този момент в страната регионално психиатрично здравно заведение, което устойчиво развива програми от грижи в областта на детското психично здраве.

Вижте повече

Община

Община Козлодуй

Номинацията е за целенасочени и последователни усилия за подобряване на живота на децата в общината заедно с всички институции и организации, имащи отношение към гарантирането на детското благосъстояние, както и със самите деца.

Вижте повече

Политик на местно ниво

Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев

Чрез своите политики и инициативи, общината и г-н Москов като кмет подкрепя децата и младите хора и ги насърчава към позитивни дейности, творчество и стремеж към успехи. Осигуряват им участие във вземането на важни решения, които касаят тяхното развитие, както и правото на добро образование и на пълноценно детство.

Вижте повече

Политик на национално ниво

Мария Габриел

Ежегодният конкурс, организиран от нея, допринася за осъзнаването от деца и възрастни, че обучението и образованието са ключът към откриването на нови възможности и трябва да бъдат в основата на грижата за децата.

Вижте повече

Номинации

Герой на децата

Награда за обикновен човек, направил нещо стойностно за децата. Това е категория, в която всеки може да номинира своя герой на децата.

Герой на децата

Екипът на 40 СОУ “Луи Пастьор”, София

Да спасиш умиращо училище може би изглежда мисия невъзможна за мнозина, особено в София, където родителите имат огромен избор от нелоши училища. Екипът на 40-о СОУ обаче доказа, че когато има желание, невъзможни неща няма.

Вижте повече

Герой на децата

Теодор Василев

Едва ли вече има човек, който да не е слушал вълшебни легенди за едно далечно място, някъде в Родопите и за хората, които правят това място така вълшебно и приятно….

Вижте повече

Герой на децата

Владислав Шишков

Номиниран за създаването на сайта – http://www.childsafetymap.com/bg карта за детска безопасност, който дава възможност да бъдат нанесени съществуващи опасности за децата, след което с партньорството на институциите, те биват отстранени или обозначени.

Вижте повече

Герой на децата

Доброволческа група от Стара Загора в подкрепа на бежанците

Основните хора в доброволческата група от Стара Загора в подкрепа на бежанците са Рашид Алауи, Дейвид и Хрисана Лийстръм, Кийт и Марги Браун, Райна Митева, Теньо Арабаджиев, Весела Иванова, Халед Абделхалек, Тонка Николова.

Вижте повече

Герой на децата

Благовеста Пугьова

Едно прекрасно младо момиче, което е приело за своя кауза да помага на децата лишени от родителска грижа в институциите със своята фондация ”Подарете книга”

Вижте повече

Герой на децата

Наталия Симеонова

Има една приказка, която променя съдбата на много деца, която не само им помага, но ги кара да повярват истински в себе си, да поемат с нови сили и воля по трудния път на Себепознанието. Тази приказка се казва „Предай нататък”, а главната героиня и фея на доброто в нея е Наталия Симеонова.

Вижте повече

Герой на децата

Десислава Станкова

От малка Деси пълни ежедневието си с музика. Още преди 14 години създава музикална школа в Търговище.

Вижте повече

Герой на децата

Мариета Георгиева

Директор на Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – Видин, г-жа Георгиева предложи работни места на ученици в затруднено материално положение.

Вижте повече

Герой на децата

Павлинка Марева

Повече от 35 години работи само с талантливи деца в Обединения детски комплекс в град Шумен. Наградите й са многобройни, а още по-многобройни са наградите на нейните ученици – не само от национални конкурси, но и от международни.

Вижте повече

Герой на децата

Мартин Вашакидзе

През 2010 г. у Мартин се заражда желанието да направи, така че децата от домове да излизат и да общуват с други хора, да учат и да се развиват в радост.

Вижте повече

Герой на децата

Д-р Елисавета Стефанова

Тя е призвана да бъде Герой за много малки принцове и принцеси.

Вижте повече

Герой на децата

Васил Костов

Васил е млад мъж, който работи на две места и всяка свободна минута той прекарва в компанията на деца, настанени в жилище от семеен тип.

Вижте повече

Герой на децата

Момчил Меркулов

Проектът му стартира през октомври 2013 г. в лицето на сайта Selskatrapezа.bg, който има за цел да осъществи онлайн среща между производителите на чисти продукти от традиционното българско земеделие и животновъдство, и потребителите, които ги търсят.

Вижте повече

Герой на децата

Ася Панайотова

Ася има две дечица и освен това е приемна майка на други три.

Вижте повече

Герой на децата

Мариана Пенчева

Тя е млад учител на деца в риск и е толкова всеотдайна и добра към всички тях, че те не искат да се разделят с нея, дори през ваканцията.

Вижте повече

Герой на децата

Мила Писюзева и Ваня Казазян

Благодарение на Мила Писюзева и Ваня Казазян, Помощно училище „Стефан Василев“ – Свиленград е цветно и различно, едно много специално място за възпитание и обучение на деца с ментални увреждания.

Вижте повече

Герой на децата

Людмила Цветкова

Номинирана за това, че е двигателят на проектите, които се случват в 35 СОУ.

Вижте повече

Герой на децата

Биляна Вутова

Тя създава благотворителна инициатива „Изплети топлина“ заедно с Център за духовно развитие „Калей“. Кампанията се състои в това да се набират дарители на прежда и пособия за плетене.

Вижте повече

Герой на децата

Магдалина Рудова

Тя е от ангелите на социален дом ”Олга Скобелева”.

Вижте повече

Герой на децата

Ваня Галева

Въпреки затрудненията й и невъзможността сама да се справя с всичко, тя не се отказва и до днес продължава да се бори

Вижте повече

Училище и детска градина

Наградите „Златна ябълка“ търсят училища и детски градини, които поставят децата в центъра на образователния процес и им осигуряват нужната подкрепа, за да израснат като уверени и успешни възрастни. Те са отворени към партньорство с родители, семейства, организации и личности, които да помогнат за постигането на тази цел.

Училище и детска градина

ОУ ,,Г.С. Раковски”, с. Голямо ново, общ. Търговище

Номинирано за постиженията му за цялостното развитие на детето, отчитайки конкретните, специфични нужди на различните деца.

Вижте повече

Училище и детска градина

Професионална гимназия по електротехника – гр. Варна

Номинирано, защото е училище с традиции, в основата на които стоят общоприетите училищни ценности, осигуряващи овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание, усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на децата, духовното, физическото и социалното им развитие.

Вижте повече

Училище и детска градина

СОУ ”Панайот Волов” – град Шумен

Номинирано за работата си по проекта „Училището – сигурна среда”, съгласно който родителите и учителите имат изключителна роля за това едно дете да израсне в един справящ се с живота си, способен да бъде щастлив човек.

Вижте повече

Училище

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, Златица

Практиката на СОУ „Св. Паисий Хилендарски‘ – гр. Златица представлява модел за усвояване на нравствени ценности и формиране на активна гражданска позиция. Тя се базира на интегриране на различни дейности в рамките на формалното и неформално образование.

Вижте повече

Училище и детска градина

СОУ “Братя Петър и Иван Каназиреви”, Разлог

Номинацията е заради практиката му на обучение на децата по гражданско образование и успешната им работа с местни институции в тази връзка.

Вижте повече

Училище и детска градина

Трето основно училище „Братя Миладинови“, Гоце Делчев

Негова практика е да включва децата в цялостния живот на училището и в разнообразни неформални дейности – кампании, инициативи, благотворителни прояви, работа с възрастните хора, грижа за пенсионираните учители.

Вижте повече

Училище и детска градина

ОУ “Братя Миладинови“, с. Злати войвода, Сливенска Община

Практиката, за която е номинирано училището, е включване на децата в Клуб по актьорско майсторство, което дава възможност за канализиране на креативността на всяко участващо дете, поради разностранното въздействие, участие в различни видове роли и въздействието върху нагласи и поведение.

Вижте повече

Журналист

Наградите „Златна ябълка“ търсят журналист, който със своята работа допринася за увеличаване на обществената информираност, чувствителност и утвърждаване на спазването на правата на децата.

Журналист

Анна Христова, Дневник

Нейните разнообразни статии през изминалата година от „Мамо искам вече сам да ходя на учлище“, „Изкуството да бъдеш лош родител“ до „Градинката на църквата“, „Най-препоръчваният комикс“, интервюта с български политици и животът на детето аутист гений Джейк Барнет разказват вълнуващи истории, които ни карат да се замислим.

Вижте повече

Журналист

Елена Бацалова, ТВ „Запад“ – Студио Гоце Делчев

Г-жа Бацалова е топ репортерът с най-добро име в Гоце Делчев, региона и областта. Номинирана е с инициативата й: „Да върнем децата в училище. След извинителната бележка накъде?“.

Вижте повече

Журналист

Люба Йорданова, в-к Капитал

В своите публикации тя разглежда работата на българските неправителствени организации, проблемите в българското образование и здраве и анализира постигнатите резултати.

Вижте повече

Журналист

Марина Цекова, Нова телевизия

Марина Цекова, репортер в „Нова телевизия“, е завършила журналистика в Германия. Фокус на нейните репортажи са проблемите в българската социална политика, здравеопазване и образование.

Вижте повече

Болница

Наградите „Златна ябълка“ търсят болници, в които е създадена среда и атмосфера на уважение, грижа и внимание към децата и техните родители.

Болница

Родилно отделение в МБАЛ Пазарджик

То обслужва голяма част от населението на региона, тежките случаи в цялата област и голяма част от социално слабите български семейства без здравни осигуровки и женски консултации.

Вижте повече

Болница

Център за психично здраве – Русе

Център за психично здраве – Русе е единственото до този момент в страната регионално психиатрично здравно заведение, което устойчиво развива програми от грижи в областта на детското психично здраве.

Вижте повече

Болница

МБАЛ “Д-р Иван Селимински“, Сливен

Болницата чрез своето подразделение МЦ “Миркович“ е идентифицирала ползата от създаване на „Център за майчино и детско здраве“ с помощта на УНИЦЕФ.

Вижте повече

Болница

МБАЛ Хасково

Благодарение на предоставената от болничната управа възможност за работа на здравен медиатор в отделението, отношенията между медицинския персонал и родителите от малцинствени етнически общности се подобряват – това намалява напрежението в работата на медицинския персонал и гарантира спокойствието на децата в отделението.

Вижте повече

Община

Наградите „Златна ябълка“ търсят общини, за които гарантирането на детските права и подкрепата на семействата са видим приоритет.

Община

Община Камено, обл. Бургас

Общината провежда целенасочена и комплексна политика за подкрепа на деца и техните семейства, като осигурява дейности насочени към подкрепа при отглеждането на децата, развитие на родителските умения и компетенции, повишаване нивото на квалификация и заетост на родители от уязвими групи, с цел подкрепа при отглеждането на децата.

Вижте повече

Община

Община Козлодуй

Номинацията е за целенасочени и последователни усилия за подобряване на живота на децата в общината заедно с всички институции и организации, имащи отношение към гарантирането на детското благосъстояние, както и със самите деца.

Вижте повече

Община

Община Казанлък

Номинирана за практиката на добро партньорство в сферата на социалните услуги на база дългогодишни наблюдения и работа в партньорство с екипа на общината. За кратко време, те направиха „малкия град”, удобен, красив и уютен за децата, младежите и възрастните хора.

Вижте повече

Община

Община Русе

Eдинствената община, предоставила управлението на всички социални услуги, разкрити на нейната територия, на НПО – доставчици на социални услуги. Това е един модел на изключително добро партньорство с неправителствения сектор, който подпомага развиването на мрежата от социални услуги.

Вижте повече

Политик на местно ниво

Възможно ли е да се прилага общинска политика с фокус върху нуждите на децата и семействата? На този въпрос търсят отговор номинираните в тази категория кметове и други местни политици.

Политик на местно ниво

Д-р Лидия Маринова – заместник кмет на община Варна

Резултат от нейните действия е разкриването на общинско-делегирана дейност – Център за „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждане“, която започва своето функциониране през юли 2013 г.

Вижте повече

Политик на местно ниво

Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев

Чрез своите политики и инициативи, общината и г-н Москов като кмет подкрепя децата и младите хора и ги насърчава към позитивни дейности, творчество и стремеж към успехи. Осигуряват им участие във вземането на важни решения, които касаят тяхното развитие, както и правото на добро образование и на пълноценно детство.

Вижте повече

Политик на национално ниво

В тази категория награждаваме политик на национално ниво, който е допринесъл за създаването и прилагането на отговорни политики за децата и семействата у нас.

Политик на национално ниво

Мария Габриел

Ежегодният конкурс, организиран от нея, допринася за осъзнаването от деца и възрастни, че обучението и образованието са ключът към откриването на нови възможности и трябва да бъдат в основата на грижата за децата.

Вижте повече

Политик на национално ниво

Д-р Антония Първанова

Тя е номинирана за дейността й в здравния сектор и инициативите за подобряване правата на пациентите и достъпа до здравна помощ.

Вижте повече

Политик на национално ниво

Д-р Хасан Адемов

Той е номиниран за приноса му в оказването на подкрепа на най-затруднените деца и семейства (родители с починал съпруг/съпруга, бедни семейства с първокласници, семейства на деца с трайни увреждания, майки отглеждащи децата си до втората година).

Вижте повече

Жури

Самуил Шейнин

Съюз на работодателите в системата на народната просвета

Вижте повече

Елен Иванова

Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца

Вижте повече

Иван Радев

Асоциация на европейските журналисти

Вижте повече

Мариана Банчева

Институт за прогресивно образование

Вижте повече

Теодора Дачева

Национално сдружение на общините в Република България

Вижте повече

Новини

Локация

  • Столичен куклен театър
    София, ул. „Генерал Гурко” №14