Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Сдружение за български семейни ценности, традиция и култура „Българче“

140 СУ „Иван Богорoв“ София

Подкрепата, която учениците в 140 СУ получават от преподавателите си чрез включването им в различни проекти възпитава и мотивира развитието им.

Особено мотивиращо е желанието на учителката в начален курс Елена Петрова, която мотивира своите ученици да четат, да рисуват и творят. В продължение на цялата 2020 и през 2021, децата от класа й се обучават да четат. А тя ги предизвиква да участват в радио играта на списание „Аз съм българче“, за да ги стимулира да четат още повече. Обичта към децата и професионалните амбиции на г-жа Петрова да работи в интереса на учениците си я водят към откриване на многобройни полета за изява на децата. С огромно желание тя ги включва в множество творчески конкурси и състезания. Такъв е и стремежът на цялото училище. Преподавателите там се стремят да откриват и създават възможности за развитие на учениците си, с което да компенсират отдалечеността на училището от центъра на Столицата. Реализацията на идеите им дава равен достъп на децата до информация и създава поле за изява на малките творци, заедно с връстниците им от централните столични училища. Освен това те работят активно за приобщаването на деца със  СОП в класовете. Подкрепата, която учениците в 140 СУ „Иван Богорoв“ София, получават от преподавателите си чрез включването им в различни проекти възпитава и мотивира развитието им.

„Ние от екипа на Сдружение „Българче“ се радваме на участието ученици от 140 СУ „Иван Богоров“ в проектите ни. Най-активен е класът на г-жа Елена Петрова. Възпитаниците й са сред малките художници – включили се със свои творби в изданията на Националния конкурс „Нарисувай ми слънце“ . Училището е домакин на радио играта „Деца четат поезия в ефира на БНР“ – през 2020 и 2021 г.. С помощта на преподавателите там и основно благодарение на г-жа Елена Петрова, в радио ефира сме чули повече от 20 деца.“