Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Асоциация Родители

191 ОУ “Отец Паисий”

Това е първото oбщинско училище в България, което създава паралелка 1-4 клас, изцяло базирана на метода Монтесори.

191 ОУ е първото oбщиснко училище в България, което създава паралелка 1-4 клас, която е изцяло базирана на Монтесори метода.

В нея учат смесена възрастова група деца, като се следва индивидуалния подход и темпо на децата, свободата на избора им. Средата е структурирана въз основа на Монтесори философията.

Училището успява да развива и надгражда тази иновация за българското средно образование като обмисля как да я превърне в още по-устойчив модел.

Този подход реализиран в общинско училище доказва, че е възможно да учат смесена възрастова група деца, което би могло да е чудесно решение за маломерните училища в страната, където е трудно да се съберат достатъчно деца за сформиране на един клас от една възраст.

Едно от големите предимства за този клас е и работата с родители. Учителите работят системно с родителите като 2 пъти в годината всяко семейство има индивидуална среща, за да получи обратна връзка за детето си и препоръки за подкрепа.

Монтесори философията е изградена върху уважението на всяко дете. В тази паралелка това се прилага ежедневно както по отношение на планиране на учебния процес, така и при социално -емоционалното развитие.Целият процес и работа на Монтесори паралелката е изграден така, че децата аквтино да участват във вземането на решения.

Родителите са част от живота на децата си. Директорът на училището работи тясно с местната власт. Бъдещите планове са за разширяване на базата (планира се строеж на нови стаи, физкултурен салон и др. )

191 ОУ е училище, което държи на общността. До момента при възникнали конфликтни ситуации, учителите вземат мерки. По-важното в случая е, че учителите работят за изграждане на екип и приемането на всеки, което по-устойчивия модел.