Nomination in category "Болница" at

Nominated by СНЦ „Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев“

АГ отделение на МБАЛ „Иван Скендеров”, Гоце Делчев

Петима лекари обслужват район с над 80 000 души население, като болницата е на второ място в областта по раждания

Въпреки всички трудности в лекарската професия трима акушер-гинеколози и двама неонатолози обслужват район с над 80 000 души население от няколко общини (Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча) отдалечени от централната част на страната. Местните медици обгрижват с голямо внимание всяка една родилка и нейната рожба, вдъхвайки сигурност и увереност в този важен за всяко семейство момент – раждането на нов живот. Грижите, които полагат често остават незабелязани.

МБАЛ „Иван Скендеров”, Гоце Делчев е на второ място в областта по раждания. С внимание към децата и техните родители, на предела на човешките възможности и сили, лекарите в АГ отделението успяват да създадат благоприятна физическа среда, атмосфера на уважение, човешкото отношение, работейки професионално и всеотдайно. Много пъти пропускат лични или национални празници, за да бъдат на работното си място.

Въпреки, че имат възможност да се насочат само към частната сфера, петимата лекари не са изоставили нито за миг отделението и родилките.

МБАЛ „Иван Скендеров” и в частност Акушеро-гинекологичното отделение са с дълга история. В болницата, която обслужва отдалечен район от два града и над 70 села, са се родили стотици деца. Работата на гинеколозите, неонатолозите и акушерките обаче не свършва само с грижите за раждането на новия живот. Въпреки голямата си ангажираност, медиците съумяват да получават допълнителна квалификация. Двамата неонатолози, като единствени такива в района, са преминали редица курсове за оказване на първа помощ и спасяване живота  на новородените в нужда. Акушерките държат на близкия контакт между майката и бебето. Веднага след като се роди, то се поставя върху майката за първа среща с нея. А следващите два часа прекарват един до друг като детето е в специално легло за новородени, а майката има възможност да се възстанови след раждането. По време на няколкодневния престой в болницата, родилката и детето са в почти непрекъснат контакт. Работещите в АГ отделението акушерки са намерили баланса така, че да може родилката да се възстанови след раждането, а детето да бъде близко до майка си от една страна, а от друга под непрекъснато медицинско наблюдение в първите му часове и дни живот. Отделението може да се похвали и с ниска перинатална детска смъртност, която през пос ледните години е около 3% и е по-ниска от тази за страната. Акушерките и лекарите в гоцеделчевската болница са ЗА изключителното кърмене. Работата им след раждането на детето е насочена към това да научат майката как да кърми и да й дадат съвети как да го направи най-дълго време. В резултат на екипната работа на лекарите в АГ отделението през последните години статистиката сочи намаляване на броя на абортите по желание.

Също така местните медици водят и превенция срещу изоставянето на новородени като това се осъществява още по време на бременността. За изминалата година има само 1 изоставено новородено, като на него е намерено приемно семейство веднага, благодарение на взаимодействието с отдела „Закрила на детето”.

През миналата година там са се родили над 550 деца.

Освен с висока натовареност и брой на ражданията равен и дори по-голям от тези в някои областни болници, работещите в системата на родилната помощ в Гоцеделчевската болница, могат да се похвалят с изцяло модернизирана база на европейско ниво. Преди две години АГ-отделението бе напълно ремонтирано и оборудвано с нова апаратура – 3 нови гинекологични стола, 2 родилни легла, нов триканален ЕКГ апарат, перфузори и изключително модерна ултразвукова система за образна диагностика /ехограф/, операционна лампа, 4D ултразвук, монитор за регистриране на сърдечната дейност на новородените, изцяло нов хирургичен инструментариум. Поддържаната материална база е на много високо ниво и предоставя чудесни условия за пациентите.

За съжаление най-младият лекар в АГ отделението е започнал работа там преди 35 години. Липсата на млади кадри в района и в страната като цяло  поставя пред още по-голям проблем здравната система в гоцеделчевско и бъдещите родилки, които след време може би няма да могат да получават толкова квалифицирана медицинска помощ.