Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Фондация „Заедно в час“

Алек Алексиев

Алек е дългосрочен съмишленик, който освен да се асоциира публично с дадена организация и кауза, истински вниква в дейността й.

Алек Алексиев е дългогодишен посланик на каузата за равен достъп до качествено образование и дейността на “Заедно в час”, както и активен съмишленик на други неправителствени организации, които работят със семейства и деца. Като посланик на „Заедно в час“, от 2017 насам той е бил звезда в годишния Благотворителен търг на звездите, водещ на първото онлайн издание през 2020, гост-лектор в събития в университети с цел привличане на нови кандидати за програмата “Нов път в преподаването”, и чрез личните си канали е давал видимост на редици кампании, включително “Български език за многоезични деца”, “Предизвикай се с кауза” и кампанията за регулярни дарители на “За нашите деца” през 2021.

Освен с лично участие, Алек успява да приобщи и други известни личности към каузите, които подкрепя, включително Вяла Каровела, Дария Симеонова, Орлин Павлов и други, като акцентира върху нуждите и мисията на дадена кампания и подкрепя организации дългосрочно.

Алек е дългосрочен съмишленик, който освен да се асоциира публично с дадена организация и кауза, истински вниква в дейността. Пример с подкрепата му към „Заедно в час“ – посещавал е няколко класни стаи и се срещал с редица учители и ученици, за да има по-задълбочено отношение и разбиране за предизвикатеслтвата и решенията. Личният му бранд е разпознаваем сред различни аудитории, което допринася за видимост на каузата, а директно като звезда в годишния Благотворителен търг на звездите е допринесъл с над 15,000 лева.

Алек подкрепя работата на “Заедно в час”, защото вярва в потенциала на всяко дете и в нуждата да бъде подкрепено от ефективни и мотивирани учители. Задълбочавайки се в каузата, Алек е влиятелен посланик сред други хора и участието му в кампании, включително за регулярни дарители на “За нашите деца” дава пример на други известни личности и видимост сред различни аудитории. Участието му засилва посланията на неправителствени организации, които работят за това децата в България да имат възможност да се развиват по най-добрия за тях начин.

Алек е активен съмишленик на каузи свързани с подкрепа на деца и създаване на възможности за развитие. Приносът му към по-висока видимост на тези каузи е в полза на цялостната им работа, привличането на повече обществено внимание към предизвикателствата, които борят и подкрепа за работата, която вършат в полза на децата.

Алек подкрепя “Заедно в час” от 2017 насам по разнообразни начини, като през това време е подкрепял и други инициативи, като активната в момента кампания за регулярни дарители на “За нашите деца”. Причината да се включва продължително е именно разбирането, че дългосрочната му ангажираност е важна за устойчивите резултати в достигането до повече видимост и подкрепа за дадена кауза. Алек е сред съмишлениците, които адаптират подкрепата си спрямо нуждите на организацията, която подкрепят, което също допринася за устойчивост от страна на неправителствената организация и следването на цели свързани с каузата и конкретни казуси.

Приобщаването на други известни личности към каузи, които Алек подкрепя е също силно свързано с устойчивостта, тъй като целта му е повече хора да научат и подкрепят каузите, в които той вярва.