Nomination in category "Герой на децата" at

Nominated by Доника Боримечкова

Д-р Стефка Джанкова

Тя е посветила целия си живот на децата като педиатър и ръководител на Дом за медико - социални грижи – Варна

Има хора, които преминават през живота, пускайки се по течението, вглъбени в себе си, обречени на собствените си нужди. Има и едни други хора. Хора с мисия, посветени на действието, вървящи срещу течението. Хора, оставящи дълбоки дири след себе си, отъпкващи пътеки, за да минат през тях онези, които съдбата е поставила в нужда. Една от тези личности с мисия е и д-р Стефка Джанкова. Магнетична личност, посветила целия си съзнателен живот и близо 40- годишния си професионален път на децата. Не само като педиатър, но и като ръководител на един от най-успешните комплекси за рехабилитация и грижа за деца с вродени увреждания и дефицити в моториката – Дома за медико-социални грижи за деца – Варна.

Но д-р Джанкова е преди всичко добър Човек, търсещ решения и възможности в името на най-добрата грижа за децата. През годините тя винаги е вървяла преди събитията. И още преди изобщо политиките по отношение на децата да се концентрират върху ранната интервенция и комплексната рехабилитация, такава вече имаше в Дома за медико-социални грижи за деца – Варна.

Под ръководството на д-р Джанкова, още преди 20 години в лечебното заведение се сформираха интердисциплинарни екипи от лекари, рехабилитатори, кинезитерапевти, логопеди и психолози, които да работят с децата в риск. Така на територията на Дома заработи безплатен Център за ранна интервенция и рехабилитация, в който проходиха и проговориха десетки деца с двигателни дефицити, вродени аномалии и заболявания.

Домът се превърна в еталон, в ресурс. Той е предпочитано място за рехабилитация от стотици родители на деца с детска церебрална парализа, различни синдроми, травматични увреждания, които пътуват от цялата страна, за да поверят най-скъпото си в ръцете на високоспециализираните специалисти, ръководени от д-р Джанкова.

По нейна идея в Дома бяха оборудвани стаи за майките с деца, които живеят извън Варна. Така се предостави възможност на хората от малките населени места да имат достъп до здравни грижи на европейско ниво. Центърът се посещава и от българи, живеещи в чужбина, които пътуват периодично до Варна за рехабилитацията на децата си.

Под ръководството на д-р Джанкова в Дома бе създаден и Дневен център за деца с увреждания с или без ментални затруднения, на които се предоставя комплекс от диагностични, лечебни, рехабилитационни, психотерапевтични, логопедични, образователни и социални услуги, които са съобразени с индивидуалните им потребности и възможности. Осигурен им е безплатен транспорт от и до дома.

В дългосрочен аспект, целта е социализация и интеграция на децата с увреждания в масови детски градини и училища. Преди това да се случи, Дневният център е една от малкото алтернативи, за да могат родителите на тези деца да имат социален живот и да се върнат на работа. И това са само част от резултатите от усилията на д-р Джанкова и екипа й, посветени на основната цел – всяко дете да се чувства щастливо, обичано, специално.

Номинирам я заради нестихващия й стремеж да налага и проправя път на най-добрите практики в рехабилитацията и грижата за деца с увреждания. Хората, които най-много заслужават да бъдат оценени, обикновено са твърде скромни, за да говорят сами за себе си. Те често остават извън прожекторите, защото са заети с действия и не им достига време за думи. Д-р Джанкова е от тези хора и смятам, че заслужава да получи признание за всичко, което е направила за децата.