Nomination in category "Журналист" at

Nominated by Фондация „П.У.Л.С.”

Даниела Аризанова и Кирил Николов, телевизия „Кракра“

Журналистите от години са ангажирани със социално значими теми, голяма част от които насочени към децата

Р0лята на журналистите е да показват хората, а не да лепи етикети, да търси обема и дълбочината във всяка тема. Мотивът на журналиста не бива да е стремеж към известност, а към откриване и разказване на интересни истории по най-добрия начин. Иска се любопитство, постоянство, желание да се задават въпроси, докато не се получи отговор, и умение за пресъздаване на сухи факти по човешки начин.

Това прави Даниела Аризанова вече повече от 18 години.

Даниела Аризанова е журналист, който успешно сърфира на гребена на новината и нейните репортажи често са  в центъра на вниманието на  читатели и зрители на град Перник. От години тя е ангажирана със социално значими теми, голяма част от които са насочени към децата. От няколко години тя работи в екип с Кирил Николов – оператор с богат опит в сферата, понастояем работещ  в пернишката телевизия ”Кракра”.
В репортажите акцентът обикновено  е  поставен върху  постиженията на гражданите на Перник и региона в редица сфери на обществения живот, но също така в редица репортажи вниманието е насочено и към теми като човешките  и детските права, насилието, ангажираността на родителите, учителите и обществото като цяло в значими обществени проблеми, неправителствения сектор като извор на положителна промяна и др. Не веднъж са отразявани кампании, насочени както към малки деца, така и към подрастващите. Не веднъж  цел на отразяваните от тях новини са благородни каузи – за подпомагане на болни деца, деца, лишени от родителска грижа или за талантливи деца. Разработвани са и тематики, свързани с деца от малцинствата, деца в неравностойно положение и деца в приемни семейства.

Още от самото начало екипът на ТВ „Кракра“ работи съвместно с Фондация “П.У.Л.С.” по проблематики, свързани с насилието, както над жени, така и над деца. Често репортажите им са получавали широк отзвук сред обществеността, темите са се превръщали в национални новини. В немалко от случаите излъчените разработки са успявали да помогнат по различни поводи.

Освен репортажите, Даниела Аризанова е водещ на предаването „Нещата от живота“ , излъчвано на живо, където подобни теми се дискутират със специалисти и експерти, често се представят и деца, които имат успехи в различни сфери.

Екипът на телевизия “Кракра” нееднократно е получавал признание за работата си, работи с различни институции, посещава и обучения и семинари, свързани по различни поводи с децата, подрастващите и техните семейства. Много често се ангажират с каузи извън тяхната професионална дейност, съвместно с Регионалната организация на Съюза на инвалидите в Перник и Центровете от семеен тип за деца с и без увреждания. Като част от екипа на телевизията се включват в благотворителни инициативи и популяризиране на различни каузи. Телевизия „Кракра“ има и учредена специална награда за деца, участници в Международния фестивал на маскарадните игри, който се провежда в града.