Nomination in category "Герой на децата" at

Nominated by Софка Генова; Диляна Гюрова; Яна Алексиева

Деница Шилигарска и Ивелина Иванова

"Феите на тоалетните за много деца в училищата" ( както са известни) Деница и Ивелина стоят зад проекта „София избира децата“

Проектът „София избира децата“ е големият победител в програмата на Столична община „София избира“, с която се финансират граждански инициативи и проекти на неправителствени организация, автори са именно двете дами архитект Ивелина Иванова и урбанист Деница Шилигарска.
Проектът предлага да се даде възможност на училищата в София да кандидатстват за целево финансиране за “проектиране/ремонт на съвременни тоалетни” в училищата в града. Бюджетът на тази инициатива е 1,5 млн. лева, сумата, с която разполага програма „София избира“ през 2021г.

„Очакваме и родителските настоятелства за участват в цялостния процес“, посочва още Шилигарска. „Очакваме сумата да стигне за 30 училища“, пояснява в „Хоризонт до обед“ Ивелина Иванова.

„София избира децата“ е проект със смелата идея за промяна на училищните тоалетни на територията на столицата. ЗАЩО СЕ ЗАЕХМЕ С ТАЗИ АМБИЦИОЗНА ЦЕЛ?

Училището е мястото, в което децата ни прекарват по-голямата част от деня си. Тоалетните са свързани с техни основни нужди, с хигиената, с възпитанието към чистота, дори със здравето на децата. За съжаление лошото състояние на тези помещения води до нежелание за използването им най-вече от учениците в начален и среден курс. Въздържанието поражда редица здравословни и психологически проблеми в подрастващите. Тези стряскащи резултати показват и проучванията – близо 70% от децата ни отказват да ползват училищните тоалетни.

„София Избира Децата“ ще допринесе не просто за подобряването на хигиената и естетиката в немалък брой столични училища, но и ще спомогне за развиването на критично мислене у децата, за които трябва да се създадат условия да припознаят подобренията в средата и да градят съзнателното и активно отношение към цялата публична инфраструктура и заобикаляща среда.

Проектът на Ивелина Иванова и  Деница Шилигарска  се отличава с визионерство и упоритост, пробивност и вяра в доброто, оптимизъм и практимизъм.

Тук можете да видите повече за „София Избира Децата“ :

https://www.facebook.com/groups/sofia.izbira.decata

https://www.sofia.bg/sofia-izbira