Award in category "Благотворител" at

Nominated by Фондация "За Нашите деца"

Дженерали Застраховане

Компанията е номинирана в категорията за "Благотворител"  за стартирането на инициативата The Human Safety Net в България.

Дженерали Застраховане АД са номинирани в категория „Благотворител“  за стартирането на инициативата The Human Safety Net в България –  глобално движение, вдъхновено и подкрепено от Групата Дженерали през 2017 г. Към 2021 г. в него участват 56 организации от 22 държави по света, обединени от общата цел да развият човешкия потенциал като вдъхновят хора да помагат на други хора. Подкрепа за семействата и създаване на равни възможности за развитие на всички деца са основните механизми за постигане на тази цел. От края на 2019 г. Дженерали Застраховане и фондация „За Нашите Деца“ работят съвместно по програмата The Human Safety Net в България – „Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“.

В България Дженерали Застраховане дарява корпоративни средства на фондация „За Нашите Деца“ за подкрепата на деца и семейства; организира дарителство по ведомост на свои служители, фондонабиращи дейности за каузата на ранното детско развитие и участва с доброволци в дейностите на фондацията. Програмата The Human Safety Net в България даде възможност на фондация „За Нашите Деца“ да укрепи и развие социалните услуги за деца и родители – през 2020г. 1552 родители и 902 деца в София и Пловдив получиха от фондацията компетентна грижа, обучение и подкрепа за ранно детско развитие.

Дженерали Застраховане е стратегически партньор и дългогодишен дарител на фондация „За Нашите Деца“. От 2013г. компанията организира дарителски кампании, дарителство по ведомост и доброволчески инициативи, с които подкрепя каузата за равни възможности за развитие на децата в България.

Дженерали Застраховане осигури финансиране за социалните услуги за деца и родители, предоставяни от фондация „За Нашите Деца“ в размер на 343,000 евро в периода 2019-2021 г. чрез програмата The Human Safety Net в България. В допълнение към корпоративното финансиране, компанията дари над 22,000 лева по ведомост от 2014 г. до момента. В края на 2020 г. 150 деца от уязвими семейства получиха коледни подаръци, дарени от служители и агенти на Дженерали.

Чрез програмата The Human Safety Net в България компанията Дженерали Застраховане подкрепя финансово и с доброволчески дейности социалните услуги, предоставяни от фондация „За Нашите Деца“ за ранно детско развитие. Благодарение на тази подкрепа фондация „За Нашите Деца“ развива устойчиво съществуващи услуги за деца и семейства; има възможност да въвежда иновативни практики и разширява обхвата на децата и семействата, които имат нужда от подкрепа. Услугите на фондацията имат доказана ефективност за подобряване на благосъстоянието на децата, особено децата в уязвима ситуация; за подкрепа на позитивно родителство и изграждане на родителски умения; за подкрепа в работата на специалисти от здравния, образователния и социалния сектор. Чрез подкрепата за тези дейности Дженерали Застраховане допринася пряко за осъществяване на най-добрия интерес на детето.

Много съществен е и приносът, който компанията дава чрез лидерската си позиция в развитието на корпоративната социална отговорност по посока инвестиране в ранно детско развитие. Дженерали Застраховане е в основата на процес по създаване на мрежа от отговорни бизнес организации, които подкрепят ранното детско развитие. В този процес са ангажирани служители и агенти на компанията, които от началото на 2021 г. започнаха съвместни дейности с фондация „За Нашите Деца“ за създаване на тази мрежа до края на годината. Привличането на бизнес организации за каузата на ранното детско развитие и изграждането на партньорства с граждански организации и държавни структури ще допринесе за устойчивото развитие на обществените политики в тази сфера.

Инициативата прави директни инвестиции в социални услуги за деца и техните семейства. Тези инвестиции спомагат да се осъществяват правата на детето, защото:

  • Подкрепят дейности за развитието на детето в най-важния период от неговия живот – ранното детство;
  • Създават условия за сигурна семейна среда и предотвратяват лишаването на децата от семейна грижа;
  • Развиват алтернативните грижи за деца; съдействат за процеса на деинтитуционализация и предотвратяват настаняването на деца в институционална грижа

Дарението дава възможност на фондация „За Нашите Деца“ да развива социалните услуги за деца и семейства над възможностите, които се осигуряват от държавно-делегираните дейности. Това развитие се случва чрез въвеждане на иновативни практики в услугите, чрез включване на нови целеви групи към съществуващи услуги, чрез формиране на нови партньорства с болници, детски градини и училища. Дарението дава възможност за надграждане на уменията и професионално развитие на специалистите във фондацията, което е важно условие за устойчивостта на резултатите от тяхната дейност. Подкрепата на Дженерали Застраховане АД  дава възможност на фонацията  да развие капацитета си чрез усъвършенстване на системите за мониторинг и оценка на резултатите и общественото въздействие от нашата работа. Принос за устойчивото развитие на услугите в ранна детска възраст е и ролята на Дженерали Застраховане за катализиране на инвестициите в ранно детско развитие от страна на бизнеса и за разрастване на обществената чувствителност за стратегическото значение на тези инвестиции.

През м. март 2021г. Дженерали Застраховане АД беше удостоена от Държавната агенция за закрила на детето с отличието „Аз гарантирам щастливо детство“ в категорията „Значимо партньорство“. Отличието е признание както за приноса на компанията за подобряване на благосъстоянието на децата в България, така и за стратегическото значение на участието на бизнеса в услугите за ранно детско развитие. Настоящата номинация също е мотивирана както от конкретната подкрепа на Дженерали Застраховане за социалните услуги за деца и родители, така и от дългосрочната стратегическа цел за разгръщане ролята на бизнеса в подкрепа на ранното детско развитие.

 Допълнителна информация:

https://www.thehumansafetynet.org/programs/for-families/Bulgaria-For-Families

https://webcafe.bg/ad-blok/da-pomognesh-parvata-krachka-kam-edin-po-dobar-svyat.html 

https://www.generali.bg/pres-centar/novini/Djenerali-Grup-i-iniciativa–The-Human-Safety-Net–THSN-/