Nomination in category "Журналист" at

Nominated by Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Екип на кабелна телевизия „Видеосат“

Медиата набляга на образователни теми и добри практики и проекти, насочени към намаляване ранното отпадане от училище

В дейността си екипа на кабелна телевизия „Видеосат“ – Велико Търново винаги обективно отразява мероприятия и събития, като представя различните гледни точки на участниците. По този начин доказва позицията си на толерантен и уважаващ различията екип. В свои предавания, те наблягат на образователни теми, като споделят добри практики и проекти, насочени към намаляване ранното отпадане на ученици от училище и мотивирането им за продължаване в среден курс на обучение.

Други актуални теми, които са често засягани в медиата, са преодоляване на стереотипите и дискриминационното отношение към деца и жени в ромските общности и повишаване на грамотността при децата, с цел подобряване условията на живот в общностите. Център „Амалипе“ е чест гост на сутрешния блок на ТВ „Видеосат“ – „ След закуска“, където се дискутират актуални здравни, социални, политически и образователни теми. Телевизията винаги подхожда с уважение и внимание, зачита личното мнение и позиция по дискутирани теми  и винаги насочват диалога в положителна насока.

Екипът отразява материали и репортажи, посветени на ромския фолклор, култура и традиции по време на детски фестивал „Отворено сърце“, който традиционно се провежда  през месец юни във Велико Търново, по време на ромската Нова година – Василица, която се отбелязва на 14 януари, както и по време на Международния ден на ромите – 8 април.