Nomination in category "Герой на децата" at

Nominated by Фондация "Надежда" – Кърджали

Елисавета Кехайова

Подобрява благосъстоянието на учениците с иновативни подходи за обучение и се застъпва за правата на момичетата от мултикултурен регион.

Елисавета Кехайова е герой от ново поколение, с усет за непривична мотивация, с експериментален и интегрален подход на различни нива. Сее надежда там, където трудно зрее, с нова методология на мотивиране, провокиране и извличане на скрития потенциал. Подобрява благосъстоянието на средношколци над 14 г. с иновативни и интегрални подходи за обучение чрез действие, поощрение, приобщаване към световната цифровизация и дигитализация, развитие на екологична култура и застъпване за правата на момичетата от мултикултурен регион.

Елисавета Кехайова оказва неформална, смела и гъвкава подкрепа за скрития, недооценен и нефокусиран потенциал на следващото поколение продуктивни и активни граждани от област Кърджали, целева група на 8 спечелени проекта за година. Преодолява дигиталното „прегряване“ от технологии, като измества фокуса от екрана към форми на изкуство в парадигмата от консуматор към създател, надмогващ парализиращия страх от несигурно бъдеще, публичен провал и бягството на личността от кризисно, военно, постпандемично, климатично и несигурно битие.

Тя е носител на промяна на модели, надежда и начин на живот на „трудните“, „кристалните“ деца, поколението Z, „поколението на екраните“, но с войнски устрем, буен нрав и пламенна решителност. Адаптира ни към „непознатите ни деца“, за да ги обучава, насочва и мотивира, за да не „потъват“ в нереална дигитална или изолирана среда. Контаминира традиция и дигитален свят, пресечени в нов порядък на ефективна реалност, с висока успеваемост.

С войнски устрем, различен поглед и надграничен заряд, надмогва граници и реформира социума като придава еволюционен смисъл. Тя е директор на РБ „Н.Й.Вапцаров“, председател на клуб „Будител“, „Неиздадени ръкописи“, Театър на маса“ и „Седмата посока“.Зам. – кмет в община Кърджали, с ресор „Образование, здравеопазване, социална политика, култура, спорт, младежки дейности и хуманитарна дейност“ – мандат 2008 / 2016.

Документи и източници в подкрепа на номинацията

1. Проект: „Контаминации на реалности“ по програма „Визуални изкуства“ 21, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, реализиран през 2022 г.:: https://libkli.com/digitalreality/digitalreality.htm ;

2. Проект „Стрийт фест 3Е / Еманципация, Ерудираност, Емпатия“ 22 , с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. : https://libkli.com/streetfest/home.htm ; https://www.youtube.com/watch?v=c2qHnls3Wf8 .

3. Проект: „Дигитални трансформации“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ 22, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. : https://libkli.com/transformation/transformation.htm

https://www.youtube.com/watch?v=DaCgKxYPeno .

4. Проект „Градът на чаплите“ по програма „Ти и ЛИДЛ за по-добър живот“ към инициатива на „Лидл България“ в област Околна среда : https://libkli.com/Fondacia_Nadejda.htm ;

5. Проект „Бинарно прегаряне“ по Програма „Социално ангажирани изкуства“ 22 г. на Национален фонд „Култура“. : https://libkli.com/binary_burnout/binary_burnout.htm .