Award in category "Детска организация" at

Nominated by Благовеста Николова

Фондация „Герои на времето“ ( TimeHeroes)

“Купата на героите” е естественото продължение на работата на TimeHeroes с младежи доброволци.

“Купата на героите” е естественото продължение на работата на TimeHeroes с младежи доброволци. От 2015 г. се развива мрежа от ученически доброволчески клубове, а състезателният елемент, който е въведен от тази учебна година, предоставя на учениците възможности да се състезават в правенето на повече добро.

Целта в краткосрочен план е деца и младежи (0-18 г.) от цялата страна да създават и да участват в доброволчески инициативи в своите общности, а в дългосрочен – доброволците да пораснат като хора, които са активни в забелязването и намирането на решения на проблеми около себе си.

Над 70% от младежките клубове са създадени в малки села и градове, където има малко или никакви възможности за доброволчество, а проектът подпомага пряко активното участие на младежи като работи за промяна на местно ниво през доброволчество и в подкрепа на човешките права.

Подкрепата на TimeHeroes включва целогодишно менторство на ученици и учители; предоставяне на мотивиращи материали и ресурси с фокус доброволчество в подкрепа на правата на човека; връзка с местни и национални НПО, работещи за правата на човека и др.

“Купата на героите” бързо се превръща в източник на вдъхновение за младежи, ученици и учители. Някои от инициативите в състезанието включват оборудване на стая по изкуства за деца с аутизъм, създаване на образователни материали за деца със специални потребности, доставки на храна за хора в нужда и медици на първа линия, почистване на природни паркове, деца помагат на деца с уроците и други.

От началото на 2020 г. в състезанието са се включили 43 доброволчески клуба от 17 населени места (села и градове) в цялата страна, сред които с. Чавдар, Етрополе, Вълчи дол, Вършец, Търговище. Общият брой на доброволците в състезанието е над 1000, които само за 2020 г. са организирали над 200 инициативи и са дарили над 60 хиляди часа от времето си в подкрепа на уязвими групи хора от всички възрасти.

Документи и източници в подкрепа на номинацията:

https://kupatanageroite.com
https://uspelite.bg/mladejite-ot-delfinite-sabraha-blizo-17-000-leva-za-tsentar-za-detsa-s-autizam–1?fbclid=IwAR2b9MGtfhfZtuf0i02-qTvfQJNuLeKbEITAyW5KUP6A2XCHYWqObIJLO14
https://www.ngobg.info/bg/reportage/122956-и-малките-могат-да-вършат-големи-добрини.html
https://zovnews.com/novini/dobrotvorci-ot-vurshets-organiziraha-kampaniya-protiv-tormoza-v-uchilishte/
https://www.knigovishte.bg/article/104-knigovishte-podaryava-abonamenti-na-“detsa-s-golemi-sartsa
https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101441739/kupata-na-geroite-dobrovolchesko-sastezanie-na-uchilishtata-v-balgaria?fbclid=IwAR1uRj_C5usLEsuKqi-PD69uHl3ULY5HqlEouDHD3fGDwY1coUJd3FvObe8