Nomination in category "Детска организация" at

Nominated by Ивелина Митева

Фондация „Радост за нашите деца“

От 2005 година насам фондация "Радост за нашите деца" управлява Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности.

От 2005 година насам фондация „Радост за нашите деца“ управлява Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности от 3 до 18 години в град Варна. През 2018 година, водени от най-добрия интерес на децата, създават и социалното предприятие „Пекарна Радост“, което осигурява защитена работна среда за младежи с дефицити на възраст между 19 и 29 години. С това те помагат за интеграцията и подобряват качеството на живот на семействата с деца и младежи с дефицити.

След настъпване на пълнолетие младежите с различни дефицити трудно успяват да си намерят работа, защото тя трябва да отговаря на определени специфики и да бъде под съпровод на наставници, социални работници и психолози. „Пекарна Радост“ предоставя тези условия, в които младежите с дефицити с много желание и усърдие се учат не само да пекат хляб, да правят сладки и закуски, а и придобиват трудови навици, социализират се в обществото и им помага да се чувстват полезни, значими и доволни от това, което правят.

Освен развитието на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и социалното предприятие „Пекарна Радост“, фондацията участва в обучение и консултация на социални асистенти на деца, педагози от общообразователни учебни заведения, родители на деца с дефицити, доброволци и стажанти.