Award in category "Детска организация" at

Nominated by Мила Ташкова

Фондация „Сийдър“

Работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и хората в неравностойно положение

Вече 18 години фондация „Сийдър“ променя живота на деца в риск и хора с увреждания.

Фондацията участва активно в процеса по деинституционализация и е една от първите организации, способствали за закриването на специализирана институция. Като устойчив партньор на държавата и бизнеса, тя работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към хората в неравностойно положение.

Организацията повлиява положително върху качеството на живот на над 3000 деца и млади хора в неравностойно положение в страната, а участието ѝ в различни работни групи допринася за формулирането на закони и наредби, гарантиращи добра грижа и подкрепа за нуждаещите се.

„Сийдър“ споделя опита си с други организации на местно равнище и си сътрудничи с тях за постигане на високо качество на социалните услуги.

Екипът е пример и вдъхновение как да се справяме с предизвикателствата в ежедневната работа в социалните услуги, за да бъдем по-успешни и по-добри в грижата си за децата и младежите с увреждания – така, че те да могат да развиват възможностите си, да придобиват повече самостоятелност и да са част от нас като общество, видими, значими и зачитани.

Организацията консолидира около себе си опит, амбиция и желание, както и мотивира бизнеса, като техен устойчив партньор, в изграждането на традиции за доброволчество, споделеност и социална отговорност.

Дейност

Фондация „Сийдър“ има 9 социални услуги в Кюстендил и Казанлък, където предоставя грижа и специализирана подкрепа на близо 100 деца и младежи в неравностойно положение, предимно с увреждания.

Тя е една от малкото организации в България, които управляват центрове за настаняване от семеен тип, където осигурява 24-часова грижа на най-уязвимите деца и младежи, според личните им нужди и потенциал. Фондацията подпомага социалната им интеграция и осигурява възможности за включване в общността, така че да имат справедлив, пълноценен и достоен живот.

„Сийдър“ ръководи и Център за социална рехабилитация и интеграция, в който младежи с интелектуални затруднения от местната общност получават нужната подкрепа, за да развият способностите си, да придобият нови и да повишат самостоятелността си.

Документи и източници в подкрепа на номинацията:

Фондация „Сийдър“ в медиите:

„Нямат никой друг, освен нас“. Фондация „Сийдър“, която създава семейство за изоставени деца и младежи, Свободна Европа

Александрина Димитрова: Проектът на Национална стратегия за детето очертава всички основни области, касаещи развитието му, Фокус Нюз

Фондация „Сийдър“ помага на деца и младежи в неравностойно положение в Казанлък, БНР Стара Загора

Децата, лишени от родителска грижа са във фокуса на работата на фондация „Сийдър“ 18 години, Фокус Нюз

Инициативите на фондация „Сийдър“ и промените в закона за хората с увреждане – еп.91, Code Health TV

Уеб страници:

https://www.cedarfoundation.org/

https://www.facebook.com/CedarBulgaria

https://www.linkedin.com/company/the-cedar-foundation/