Nomination in category "Детска организация" at

Nominated by Веселина Йорданива, BCause

Фондация „За доброто“

Фондацията защитава правата на децата-пациенти, за да оздравяват в приятелска лечебна среда и да се образоват. 

Фондация „За Доброто“ организира успешни кампании, свързани с детското здраве и със здравеопазването като цяло.
Дейността им започва с ремонт на отделението по нефрология: Обновяват напълно отделението, подменят инсталациите, боядисват, изрисуват стените на стаите и коридорите, за да създадат лечебна среда за децата-пациенти. Осигуряват ново оборудване и апаратура.

В края на 2019 г. е затворено интензивното отделение на същата болница. Така започва втората кампания на „За Доброто“. Отделението е напълно ремонтирано и обновено, изрисувано, дооборудвано с апаратура и легла и с подобрени условия за работа и лечение. Отделението е отворено отново с попълнен медицински екип.

По случай международния ден на детето миналата година, фондация „За Доброто“ стартира кампанията „Детски легълца за оздравяване“.Със събраните средства поръчват и доставят 10 специализирани болнични детски легла: 7 за педиатричнаta болница и 2 за неврохирургичното отделение в болница „Св. Иван Рилски“ и 1 за реанимацията в същата болница.

През 2020г. заедно с Фондация „Бикоуз“ и г-н Петър Велков създават“Фонд за децата на герои“. Целта на фонда е да подкрепя децата на починалите лекари, медици и учители. Фондът дава месечни стипендии от 500 лв. (6000 лв. годишно) на децата, за да продължат образованието си с по-малко материални затруднения. До момента стипендия получават 22 деца. Общата сума разпределена от фонда до момента е 132 000лв.

Фондация „За доброто“ защитава правата на децата-пациенти, за да оздравяват в приятелска лечебна среда и да се образоват.

Фондацията мобилизира хора, организации и общности, за да модернизират средата за лечение на децата и да възстановят доверието между децата и родителите им и специалистите по педиатрия.

Повече информация за кампаниите и мисията на фондация „За доброто“ можете да намерите на:

https://www.facebook.com/proektZaDobrot

https://platformata.bg/bg/kauzi/915:covid-197/details/campaign.html