Nomination in category "Герой на децата" at

Nominated by Розалия Мицева

Илия Николаев Николов

Илия Николов е футболист във ФК” Марица”, град Пловдив, а от учебната 2019/2020 година и преподавател по физическо възпитание и спорт

Илия Николов е футболист във ФК” Марица”, град Пловдив, а от учебната 2019/2020 година и преподавател по физическо възпитание и спорт в ОбУ “Йордан Йовков”, град Пловдив. 98 % от учениците са с майчин език, различен от българския. Голяма част от тях израстват в среда, свързана с финансови трудности и образователни дефицити.

Още от самото начало на своята работа като учител, господин Николов с присъщ за него ентусиазъм, въвлича учениците в спорта през учебните часове, а и извън тях. Сформира футболен отбор, който често участва в приятелски срещи с други отбори. Организира баскетболни и волейболни мачове, “извежда” децата от квартала и им дава възможност да покажат себе си в една различна обстановка и ситуация.

Дисциплинирани, отговорни и всеотдайни , малките спортисти се втурват във всяко спортно начинание, което се появи на хоризонта им.

Непрестанната работа на Илия Николов с тези деца повишава значително тяхната мотивация, упоритост и последователност, тяхното отношение към целия образователен процес, подобри значително дисциплината им .Това даде отражение и върху представянето им по всички предмети. Но най-важното е, че ги накара да повярват в себе си.

Илия Николов е всеотдаен учител и педагог с виртуозен подход към децата. Умее да мотивира и въвлича своите ученици в позитивни и разнообразни спортни дейности, развиващи различни качества и умения. Възпитава в тях дух на постоянство, упоритост в усилията и работата, и последователност в действията. Строг, но справедлив в отношенията си, безкомпромисен в следване на цели си.

Използва всяка възможност, за да провокира учениците да представят себе си по най-добрия начин. Със своя далновиден и нестандартен подход планира и организира редица спортни срещи през 19/20 и 20/21 УГ.

Илия Николов пренася по най-добрия начин своите лични успехи като вратар на ФК “Марица” в сърцата на учениците си. Успехът, който постига, не е само на игрището или в залата, а в съзнанието и нагласите за едно по-добро бъдеще.