Award in category "Корпоративно партньорство - финансов принос" at

Nominated by Ива Хаджийска, фондация "Работилница за граждански инициативи"

Лидл България

Инициират социално-отговорна кампания в подкрепата на българските граждански организации - "Ти и Лидл за нашето утре" чрез дарение на финансови средства, както и други дейности, които имат пряко и косвено въздействие върху децата и детската грижа

Лидл България бива номиниран за няколко дейности през изминалата година, които имат пряко и косвено въздействие върху децата и детската грижа:

– На първо място е голямата кампания на Лидл в подкрепата на българските граждански организации – „Ти и Лидл за нашето утре“, в чието 6-то издание на фокус е грижата и политиките за деца със специални потребности и децата от уязвими групи и общности (тематична област #BeFair). 8 проекта на организации, ангажирани с детските нужди, бяха подкрепени, чиито дейности обхващат интерактивни обучителни сесии, усвояване на социални и емоционални компетенции,  адаптиране на късометражни български филми за хората с увредено зрение и др. От миналата година инициативата е вече отворена и към младежи, които могат да кандидатстват с проект в една от петте тематични области.

Подкрепата на Лидл в инициативата „Ти и Лидл за нашето утре“ е насочена към различни като профил и място на дейност граждански организации, което осигурява възможности за развитие на капацитет на местно ниво и в по-малките населени места в страната. Предимството на осигуряваните от компанията грантове е, че те не са обвързани с тежък административен процес по кандидатстване, което прави достъпа до средства за каузи лесен, а подкрепата, която осигурява компанията, за управление и комуникация на инициативите по време на тяхното изпълнение изгражда добри умения и помага на представителите на гражданския сектор да оптимизират дейността си и да я представят по-добре пред своите общности и широката общественост.

Компанията се стреми и успява регулярно да ангажира и включва своите служители в различните социално значими проекти, което допринася за развитие на екипи от проактивни и чувствителни служители.

– Друг начин, по който компанията допринася за благосъстоянието на децата, е чрез дарения от маркетинг с кауза (продажба на мартеници и плюшена играчка) и организация на събития за служители, приходите от които са дарени на Сдружение за споделено учене “ЕЛА”, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения.

– Компанията инвестира в разработване на търговска политика за рационално хранене, където обръща специално внимание на детския маркетинг като ограничава рекламата на вредни продукти.

Документи и източници в подкрепа на номинацията:

https://www.actualno.com/society/plushen-enot-s-blagotvoritelna-kauza-shte-se-prodava-ot-dnes-v-lidl-news_2107237.html

https://corporate.lidl.bg/pdf/show/15679

https://www.bta.bg/bg/news/economy/524955-zapochva-shestoto-izdanie-na-initsiativata-ti-i-lidl-za-nasheto-utre-