Award in category "Болница" at

Nominated by Сдружение ЛАРГО

МБАЛ „Д-р Никола Василиев“, Кюстендил

Болницата сътрудничи с НПО и институции при случаи на деца в риск, по различни казуси и индивидуални случаи

В болницата от 2016 година е изграден и функционира здравно-консултативен център за майчино и детско здраве, а Отделението по акушерство и гинекология, Неонатологичното отделение и Отделението по детски болести бяха ремонтирани. Има и приемно консултативен кабинет по педиатрия.

Ръководството на болницата работи и си сътрудничи с НПО по различни казуси и индивидуални случаи. Медицинското заведение често подава сигнали към организации от неправителствения сектор, когато малолетни и непълнолетни майки напускат нерегламентирано болницата и има риск за здравето на детето. Използват се всички инструменти за връщане на майката с детето в болницата, за да бъде завършено лечението. Бременните жени, които са  неосигурени се проследяват през центъра за майчино и детско здраве, осигуряват им се консултации и медицински грижи.

Болницата има и практика да сигнализира всички институции, когато има съмнение за дете в риск. Медиците работят за насърчаването на кърменето и  ранна интервенция, както и за превенция на изоставянето.

В центъра за майчино и детско здраве работят координатор, психолог, социален работник и предоставят психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца. Специалистите консултират и по въпросите на деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение. Насочването на пациенти към центъра се осъществява от лекаря на детето след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извън болничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване.