Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Фондация "Международна награда на херцога на Единбург - България"

Международен дамски клуб София – International Women Club Sofia

250 000 лв. годишно се раздават от Клуба под формата на проектни грантове на организации, като над 60% от тях са за деца и образование

Международният женски клуб е създаден през 1989 г. като група за подкрепа на чуждестранни жени, предимно дипломатически или бизнес съпрузи, които се оказват изолирани в „социалистическата“ България. С много малко работа и очевидни ограничения на движенията или контакт с местната общност дамите се събират редовно за кафе или обяд в хотел Sheraton. Днес клубът функционира като организация, която подкрепя различни проекти, голяма част от които подпомагащи деца от цяла България.

Най-голямото годишно събитие за набиране на средства в клуба – Благотворителният базар, който обединява цялата международна дипломатическа и бизнес общност за едно наистина приятно събитие, продължава да бъде много популярно и обичано събитие и набра наистина достойно количество средства, които се разпределят за различни благотворителни каузи.

Благотворителната фондация на Международния женски клуб – София IWC има за цел да подпомага български организации и институции да посрещат по-ефективно потребностите на най-маргинализираното население в страната, особено, но не изключително, жени, възрастни хора, деца, лишени от родителски грижи, тези, които са с умствени или физически увреждания и етнически малцинства.

Всяка година Клубът раздава чрез малки грантове над 250 000 лв. на повече от 40 организации. Те биват раздаден под формата на проектни грантове на организации, над 60% от които работят в полза на деца и за развитие на образованието.

Не малка част от финансираните проекти остават работещи и след края на финансираната дейност. Често се осигурява финансиране и в следващи години или се подкрепят последващи дейности, които са надграждащи и допълващи портфолиото на организациите. Пълен списък на финансираните организации през последните няколко години може да се намери тук

Вярваме, че примери като Международния дамски клуб следва да бъдат показвани, не само заради финансовите ресурси, с които те подпомагат организациите в България, но и заради нагласата за дарения, която изграждат в бизнес средите и представителите на дипломатически мисии в България. Те са пример за развитие на индивидуалното дарителство, към които ние като общество имаме още какво да научим и да достигнем.