Nomination in category "Герой на децата" at

Nominated by Богдана Калъчева

Мирослав Колев

Незаменима фигура в обществения живот на Община Карлово, той организира различни инициативи, с които стимулира децата да четат, да обичат фолклора и да се развиват

През 2007 г. господин Колев е секретар на НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ – с. Столетово. 11 години по-късно той е вече председател на читалищното настоятелство в с. Столетово, директор на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ – гр. Карлово и незаменима фигура в обществения живот на Община Карлово. Неизброими са инициативите, които се осъществяват с негово съдействие – библиотеката е домакин на изложби, литературни четения, дейности по проект „Твоят час“ на МОН, конкурси, награждавания и др. Всяка образователна институция в гр. Карлово (както училищата, така и различни НПО) активно си сътрудничи с господин Колев за реализиране на идеите си.

Преди година тридесет семейства от карловското село Столетово сами изграждат парк за децата си по инициатива на Мирослав Колев – председател на настоятелството към НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ – с. Столетово. Някои от тях помагат с пари и материали, а други с доброволен труд, за да се превърне запустялото пространство в приветливо и безопасно място за игра и отдих. Дейните жители на селото заедно избират име за парка – „Слънчеви усмивки“. Инициативата е отразена от БНТ 2 в рубриката „Търси доброто“ , а също така е удостоена със специалната награда „Братство“ (давана за активното гражданско участие на членовете на общността и техния принос за удовлетворяване на идентифицирани местни нужди, както и за популяризиране на резултата от положените усилия с отразяване в национални медии) в конкурса „АГОРА 2017″. Наградата беше връчена на официална церемония в гр. София на 30 март 2018 г.

„Герой на децата“ обаче господин Колев е благодарение на цялостната си дейност. Целите, които той си е поставил и успешно реализира, са утвърждаването на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ – гр. Карлово като културен институт с регионално значение, насърчаване на четенето (най-вече сред децата) и запазване и популяризиране на българското фолклорно наследство. За постигането на целите си господин Колев работи неуморно. Благодарение на съвместен проект със СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ в карловските паркове се появиха къщички за книги. По проект „Повишаване обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки“, финансиран по програмата „Еразъм+“ и изпълнен от Фондация „Глобални библиотеки-България“ в партньорство с консорциума „Модерни библиотеки“, господин Колев пътува до Финландия и Испания, след което участва в изготвянето на помагало за колегите си от страната ни и приложи иновативни практики за привличане на най-малките читатели в библиотеката (инициативата „Азбучните приключения на играчките“). Господин Колев беше одобрен и участва през 2017 г. в Шестата национална конференция „Насърчаване на четенето“ под наслов „Помогни ми да прочета“. С негова помощ се осъществява и инициативата „С книжка в първи клас“ – през 2017 г. на всеки първокласник в гр. Карлово е подарена книжка за Левски, по повод 180 години от рождението на Апостола. Господин Колев участва лично в кукерския състав на с. Столетово, който гостува на фестивали в цяла България, а под негово ръководство НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ – с. Столетово ежегодно организира фолклорния фестивал „Столетово пее и танцува“.

Посещаемостта в Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ – гр. Карлово расте със стабилни темпове, а интересът към четенето се търси дори у най-малките. Господин Колев е чест гост в детските градини в града, а децата с желание връщат визите – не само по време на тържества, но и за да изберат първите си книжки за самостоятелен прочит. Господин Колев също така е председател на Обществения съвет към ДГ „Първи юни“ – гр. Карлово (което е пореден пример за обществената му ангажираност). Вече споменах за инициативата „С книжка в първи клас“, която е насочена към привличане на интереса и на най-малките ученици. Тук е мястото обаче да бъдат споменати и „Есенни дни на книгата“ и „Седмица на детската книга“, които се провеждат ежегодно и по време на които гостуват изявени съвременни автори на художествена литература и публицистика. На срещите присъстват хора от всякакви възрастови групи и непременно протичат при засилен интерес.

Първото име, когато се замисля за културния живот в град Карлово и региона, е това на господин Колев. Няма значимо събитие, в което той да не участва активно. Той е деен, знаещ и можещ млад човек, който успява да ангажира максимален брой от хората около себе си за осъществяването на инициативи с обществена значимост (най-вече инициативи, насочени към децата и младите хора). Заслужава признание, което да го мотивира да работи с още повече хъс (ако изобщо това е възможно). Надявам се максимален брой хора да научат за дейността му, защото всички имаме нужда от подобни примери, за да не загубим вярата си в доброто.