Award in category "Журналист" at

Nominated by Фондация "Сингъл степ"

Надежда Цекулова, журналист

В своята работа тя проявява специално внимание към темите за децата и дава видимост на техните проблеми

Надежда Цекулова е номинирана за нейната работа в последната година за видимост и внимание към темата за децата и техните проблеми.

През изминалата 2020 година, изпълнена главно с COVID новини, тя  обръща нужното внимание на проблеми, които съществуват много преди пандемията и ще продължат да бъдат актуални и след нея: Състоянието на центровете за деца от 2012 досега и сексуалното образование в училище, или по-точно липсващото такова.

Надежда Цекулова неуморно се ангажира, следи и коментира важни за децата теми и работи неуморно в полза закрила на децата и техните права.

Нейните журналистически материали се изправят срещу съсипването на може би единствената работеща структура в детското здравеопазване, последна надежда за много родители и деца, и са не просто една хроника на разрухата, а активен отпор на стремежа на управляващите да премахнат контролиращата и задължаващата към прозрачност роля на гражданите в обществения съвет на фонда, както и в цялата система на здравеопазването”, споделя за Надежда – Красимир Кънев, председател на журито на наградите “Човек на годината”. Тя получи приза през 2016 за това, че изобличи нередностите в работата на „Фонд за лечение на деца“.

Документи в подкрепа на номинацията:

https://www.svobodnaevropa.bg/a/30439758.html

https://www.svobodnaevropa.bg/a/30303634.html