Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Сдружение „Верният настойник” Бургас

Нестле България

Компанията извършва регулярни дарения на хранителни продукти, които достигат до хиляди деца, семейства и институции.

Компанията извършва регулярни дарения от хранителни продукти, които достигат до хиляди деца, семейства и институции. В по-голямата си част, продуктите са предназначени за деца и са и представляват различни видове шоколадови изделия, зърнени закуски, бонбони и др.

Сдружение „Верният настойник” заедно с партньорски организации от цялата страна вече втора година успешно успява да реализира получените дарения в образователни и социални институции, в семейства в затруднено материално положение и др.

 

Много често семействата се нуждаят от много малка подкрепа под формата на заплащане на изследвания, осигуряване на здрави обувки или ученическа раница. Именно чрез материалната подкрепа се отваря възможността да се влезе в махалите с цел запознаване  с местното население, да се говори открито за проблемите в достъпа до образователна среда сред подрастващите.

Даренията, които компанията предоставя за децата продължават, като последното е от преди няколко дни, а стойността му надминава 66 000 лв.