Award in category "Благотворител" at

Nominated by Сдружение "Верният настойник"

Обединена млечна компания

Компанията реализира вече 3 години проекта "Мляко за всеки"

„Обединена млечна компания” ЕАД е водеща компания в млекопреработвателния бранш, с дългогодишен опит в родното производство на млечни продукти от 1959 г. Тя е най-голямата българска млечна компания, която като цяло развива млечния бизнес и подпомага всички други пряко и косвено свързани браншове – млекосъбиране, традиционна и модерна търговия и пр.

Проект „Мляко за всеки” стартира през 2015 г. като съвместен проект на сдружение с нестопанска цел „Верният настойник“ – Бургас и „Обединена млечна компания“ ЕАД. По проекта се даряват млечни
продукти с изтичащи срокове на годност. Сдружението снабдява с тях домове, приюти, центрове и бедни семейства.

„Мляко за всеки” е проект, който заслужава уважение, защото в продължение на няколко години са
разпределени над 20 тона млечни продукти в Бургас и региона. Млечните продукти достигнаха до центърове за деца от семеен тип, бедни семейства, домове и приюти. Стотици деца имаха възможност редовно да консумират една от най-важните детски храни – млякото и то качествено, българско производство. Без този съвместен проект, те нямаше да имат тази възможност.

„В продължение на няколко години съвместна работа между СНЦ „Верният настойник“ и „Обединена млечна компания“ ЕАД проектът „Мляко за всеки“ стана емблема за нас. Смятаме, че за него нашите партньори заслужават наградата в категорията „Благотворител“ на наградите на Национална мрежа за децата, коментират експертите от екипа на сдружение „Верният настойник“. „Затова смятаме, че „Обединена млечна компания” ЕАД, заслужава наградата „Златна ябълка“, допълват те.