Award in category "Община" at

Nominated by Татяна Нанкова- директор на ДГ „Осми март“, гр. Троян

Община Троян

Община Троян осигурява пълноценно, здравословно и качествено хранене на децата в детските градини.

В политиката на община Троян грижата към здравето на децата и създаване на трайни здравословни навици е един от водещите приоритети. За осъществяването му е създадена услугата „Обединено хранене“, чрез която се осигурява здравословна и разнообразна храна за над 700 деца в детските градини. За гарантиране на достатъчна консумация на плодове и зеленчуци е изградена общинска оранжерия, където на площ от 2 дка се отглеждат салати и лук (пролет и есен), домати, краставици, пипер, подправки, без третиране с изкуствени торове. От овощните ябълкови и сливови градини до децата ежедневно достигат плодове, отглеждани екологично, а от 2023 г. Община Троян е сертифициран земеделски производител на мед, който също допълва здравословното меню и е с изключително качество.
Според анализ на РЗИ в последните години затлъстяването и заболяването от захарен диабет при децата от община Троян са с три пъти по-ниски в сравнение с областта.

В общ. Троян има осигурено място в детска градина за всяко дете, създадени са прекрасни условия за отглеждане и възпитание на децата. Ежегодно се подновяват и ремонтират дворовете на детските градини, подновяват се съоръженията за игра, изграждат се класни стаи на открито.
Създадени са достатъчен брой услуги за децата с психически и физически увреждания, където те и семействата им да получат специализирана грижа и помощ. Тези институции са Дневен център за деца и младежи с увреждания, Център за обществена подкрепа, Център за подкрепа за личностно развитие –Троян.
Талантливите деца получават и финансово подпомагане, като всяка година се отделят средства за награди на деца с изявени дарби.

От бюджета на община Троян през 2024 г. 37 % са предвидените разходи за образование. В рамките на предвидените средства се осигуряват средства в размер на 120 355 лв. за издръжката на услугата „Обединено хранене“ и 328 050 лв. за кухня-майка за хранене на 586 деца ( или приблизително 560 лв. на дете). Допълнително са предвидени средства за подпомагане на деца и ученици с изявени дарби (8 000 лв) , за дофинансиране на плувен басейн, в който безплатно за децата се провежда Общинска програма „Започни да плуваш“ -(42 000 лв,), за подпомагане на финансова помощ за новородено или осиновено дете и за детско-юношески спорт (100 000 лв)
За капиталови разходи в бюджета на община Троян са заложени над 2 млн. за капиталови разходи за образователни институции, вкл. 1350 000 за изграждане на услуга „Обединено хранене за ученици“ по НПВУ.

Преди приемане на бюджет ежегодно се провежда публично обсъждане със свободен достъп на гражданите. Създадена е платформа „Кмете, виж!“, на която гражданите могат да подават своите сигнали и да получат обратна връзка. Провеждат се срещи и интервюта за потребностите на младите хора в общината. На сайта на община Троян се публикуват всички документи, касаещи развитието на децата, а правилниците и наредбите задължително се оповестяват за обществено обсъждане.

Общината осигурява широка палитра от извънкласни дейности, които включват : Детска музикална школа, Школа по изобразително изкуство, ателиета по керамика и дърворезба, вокални групи, клубове по народни танци, роботика, електроника. Лицензираните спортни клубове, в които децата спортуват безплатно, са 26. Ежегодно се провеждат инициативи със спортен характер като: „Научи се да караш ски“, “ Започни да плуваш“, „Започни да играеш шах“, които провокират интереса към различните спортове и здравословния начин на живот.

Документи и източници в подкрепа на номинацията
https://nmd.bg/82416/
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/16176203
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/15758352
https://nova.bg/news/view/2023/12/11/436838/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8/