Nomination in category "Община" at

Nominated by Сдружение “Дете и пространство”

Община Тунджа

В Общината е интегриран семейно ориентираният подход за грижа към децата

В Община Тунджа е интегриран по един великолепен начин семейно ориентираният подход за грижа към децата. Благодарение на усилията на всички работещи в сферата на грижите Общината е постигнала основното и най-важно за децата – всички да работят заедно за добруването им. Общината е прекрасен пример за добра междуинституционална комуникация, който ни доказва, че когато има желание се намират и начини. Работят с мобилни групи, които покриват всички нуждаещи се на цялата територия. Подкрепят се децата от всички възрасти и категории, както и тези в риск.

Община Тунджа е успяла да организира междуинституционалната си комуникация в здравна, социална и образователна сфера така, че всяко дете и семейството му да получават необходимата подкрепа. Изцяло са включени семействата в комуникирането на проблемите им и начините за подкрепа. Община Тунджа е включена неслучайно като добра практика в изследването за Грижи за деца в ранна детска възраст. Работи се и в образователната сфера, като се организират различни беседи по въпросите за децата и правата им.