Nomination in category "Община" at

Nominated by НЧ „УМЕНИЕ-2003“, град Ямбол

Община Ямбол

Общината подпомага изключително културните изяви на децата и младите хора.

Всяка община приема Стратегия за личностно развитие на децата и учениците. В община Ямбол от този мандат бяха утвърдени не само по документи стратегически документи – правилници, планове и др. за подкрепа на семействата и децата от 0 до 18 г., но и заложените в тях мерки реално се изпълняват.

За първи път се въведе Правилник за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, който е в сила от 26 август 2020 година. През януари четири ямболски семейства бяха одобрени от комисия за получаването на еднократна парична помощ за извършване на процедура инвитро. Две от двойките, които са със стерилитет с женски фактор, получават по 2000 лева, а останалите – по 500 лева.

Освен средствата от бюджета на Общината, които се отделят за подпомагане на талантливи деца, ученици и техните семейства, кметът на Ямбол Валентин Ревански всеки месец дарява заплатата си за талантите на Ямбол или в помощ на нуждаещи се деца и ученици, както беше обещал при встъпването си в длъжност. Даренията се оповестяват публично, така, че всеки гражданин знае точно за какво кметът е дал парите си. С цел стимулиране здравословния начин на живот на децата и родителите им бяха извършени и редица благоустройствени мероприятия – изградиха се нови детски площадки и кътове за отдих в кварталите на града, както и в парк „Боровец“ и местността „Ормана“. Изцяло бе ремонтиран и отново отвори врати общински плувен басейн; до малкия розариум в Градския парк в Ямбол вече има голямото поле за игра на „Не се сърди, човече“, друга игра – „тройна куцанка“. Целта е децата да излизат навън, да се движат и играят повече.

В учебните заведения на Ямбол също е официално въведена сутрешна физкултура. Заместник-кметът Енчо Керязов не само инициира тази дейност, но и сам се включва в подготовката на децата, а  шампионката и преподавател в НСА Милена Търничкова, децата от клуб по лека атлетика „Радио999″ от клуб по скокове на батут“Енчо Керязов“ и ученици от ГСАГД“Кольо Фичето“ заснемат първите десет комплекса упражнения, с които стартира популяризирането на сутрешната гимнастика в страната.

Общината подпомага изключително и културните изяви на децата и младите хора. Общината отпуска и общо 20 хиляди лева на шестте читалища в Ямбол за провеждането на различни фестивали и конкурси, в това число и за деца. Извън това с допълнително средства се подпомага участието и на деца-таланти – от спорта, културата, образованието, в различни инициативи. Ямбол стана и столица на леката атлетика само преди дни. Над 60 деца са въвлечени в увлекателни занимания и обучения по лека атлетика.
На Общинска издръжка са и два центъра за подкрепа на личностно развитие – ОДК и НАОП, 9 детски градини, 2 детски ясли с филиали в кварталите, както и училища. Обнови се изключително базата на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни, както и тази на Детската млечна кухня.

Диалогът с гражданите е реален още от предизборната кампания на Валентин Ревански и екипа му и първите дни на управлението. Предложенията от родители всъщност изградиха и Програмата му за управление. Общината определено вече съдейства и на неправителствените организации, възприема и механизмите за вслушване и в мнението на децата, освен на родителите, при реализирането на инициативи. Завършва се проучване  сред децата и учениците в Ямбол за това как те съпреживяват и как виждат развитието на града. Епидемичната обстановка засега е малка спирка, но проучването ще бъде завършено.

Описаните по-горе дейности – за сутрешна гимнастика в училищата, за развитието на нови спортни прояви , изграждането на нови детски площадки, са абсолютно целенасочени действия за промотиране правото на детето за здравословен начин на живот. Подкрепата на семействата е целенасочена за защита правото на детето да се развива и расте в семейна среда.