Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Фондация Карин Дом

OMV България

Компанията подкрепя Карин дом вече повече от 15 години.

Като част от корпоративната си политика за социална отговорност, ОМВ България подкрепя Карин дом вече повече от 15 години. Подкрепата се изразява в осигуряване на гориво за отопление за терапевтичния център, без което Карин дом не би могъл да посреща децата и семействата, с които работи в студените месеци. ОМВ подкрепя Карин дом и като предоставя гориво за транспорта ни, без който много деца със специални потребности и техните семейства нямаше да имат достъп до услугите на Карин дом.

В периода 2008-2010 г. бяха реализирани 3 успешни национални благотворителни кампании проведени на територията на обектите на ОМВ в цялата страна. Благодарение на тази кампания беше закупен модерен за времето си апарат за алтернативно общуване за деца с церебрална парализа. От 2018 г. ОМВ подкрепя и програма Ранна интервенция на Карин дом – за деца от 0 до 3 години и техните семейства, които са в риск от изоставане в развитието си, вкл. недоносени или с ниско тегло при раждане; изостават в някоя от областите на развитие – познавателна, двигателна, речева, социална, емоционална или са с диагностицирано състояние. Посредством тази услуга, Карин дом помага на стотици семейства годишно да поемат пълноценно и уверено грижите за своите деца, както и да развиват родителския си капацитет.

Подкрепата на ОМВ България към Карин дом не спира до тук. Вече 2 поредни години ОМВ организира благотворителни инициативи за продажба на мартеници във всички свои обекти в цялата страна, като каузата е именно Карин дом. През 2020 г. ОМВ България реализира и собствена кампания „Заедно преоткриваме България на път“, чиято цел е да промотира вътрешния туризъм и стимулира повече хора да преоткрият красотата на страната ни. В рамките на тази инициатива, след гласуване в интернет, дарения бяха направени на три организации, една от които бе именно Карин дом. През годините ОМВ България подкрепя и коледната кампания на Карин дом като изпраща картички, нарисувани от децата от Карин дом до своите колеги, партньори и приятели.

OMV България дарява ежегодно количеството гориво, необходимо за отопление на три етажната сграда, в която се помещава Карин дом, както и за осигуряване на транспорт на екип специалисти от център Ранна интервенция Карин дом до дома на семействата, които се нуждаят от подкрепа. Също така, материалната подкрепа се изразява и във финансови средства под формата на дарения, генерирани от благотворителни кампании на веригата през годината. Общата стойност на даренията през 2020г. от ОМВ България са на стойност над 30 000лв.

Заедно с подкрепата на OMV успяваме да осигурим сигурност, топлина и грижа, комфорт по време на терапевтични сесии и занимания, както и бърз достъп до дома на децата и семействата, които имат нужда от услугите по Ранна интервенция на Карин дом. Чрез своите мащабни благотворителни кампании на територията на цялата страна OMV не само разпространява мисията и каузата на Карин дом, припознавайки я като своя, но и чрез популяризирането им целенасочено и отдадено работи за промяна на нагласите към децата със специални потребности и техните семейства.

Подкрепата осигурява възможност тези деца и семейства да имат достъп до качествена, адекватна и отговаряща на индивидуалните нужди услуга. Индивидуалният подход и обследване на нуждите на всяко дете и семейство гарантират висока успеваемост по отношение на овластяване и автономност на семействата, развитие капацитета и възможностите на децата и осигуряване на реална възможност те да се развиват наравно с другите деца, да имат равно право на достъп до качествено образование и да израстват независими и щастливи.

Благодарение на подкрепата на OMV България, Карин дом успява да предоставя основните си услуги. Без отопление, сградата на Карин дом не би могла да работи и съответно да посреща нуждите на децата и семействата през дългите студени месеци. Без осигурен транспорт за екипа специалисти от Ранна интервенция, Карин дом нямаше да може да предоставя подкрепа в дома на повече от 100 семейства на деца със специални потребности на възраст 0-3 г. Ангажираността на компанията и въвличането на всички свои служители и партньори в каузата на Карин дом, както и подкрепата, която датира от повече от 15 години е доказателство, че партньорството е устойчиво и ще продължат да се развива, адаптира и мултиплицира.

OMV България е дългогодишен съмишленик и дарител на Карин дом, доказал своята ангажираност и подкрепа към децата със специални потребности в България. Благодарение на OMV, в период на COVID криза в страната през 2020 г., Карин дом успя да осигури спокойна, топла и сигурна среда за работа на децата, семействата и служителите. Организирането и провеждане на благотворителна мартеничкова кампания 2020 в подкрепа на Карин дом бе изцяло инициатива на OMV България, която още веднъж затвърждава мнението, че корпоративната социална отговорност на компанията е съществена, смислена и устойчива.