Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Сдружение „Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране” – ЖАНЕТА

ОУ „Отец Паисий“, град Разград

В училището се полагат непрекъснати грижи за деца в неравностойно положение.

ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград, с директор Мирослав Минков, се номинира заради целогодишната и ежедневна благотворителност. В училището се полагат непрекъснати грижи за деца в неравностойно положение:

– Поемане на безплатни обяди на учениците от социално-слаби семейства; полусираци, пълни сираци;
– Привличане на други организации за съвместни благотворителни кампании (Коледа, Великден), насочени към ученици от социално слаби и уязвими групи;
– Включване на всички учители в инициативи за осигуряване на дрехи на социално слаби семейства;
– Осигуряване на електронни устройства на ученици в условията на ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда);
– Набиране на средства от българи в чужбина, които ежегодно подпомагат деца от ОУ „Отец Паисий“ в нужда.

Осигуряват се равни възможности  с останалите ученици в образователно-възпитателния процес. Ангажират се родителите с образованието и възпитанието на децата им. Разширява се кръгозорът на учениците. Училището работи като социално отговорна институция.

Децата получават достъп до качествено образование в крак със съвременните образователни технологии. Подобряват се социално-битовата среда, което осигурява възпитанието на децата като отговорни хора.

Семействата се възпитават да издигат образованието като приоритет и ценност в семейната среда. На учениците се осигурява траен достъп до съвременни електронни ресурси, което им дава възможност да бъдат в синхрон с пазара на труда. Получените дарения възпитават в дух на доброта, съпричастност и благотворителност. Училището се утвърждава като отворена институция, обърната към проблемите на обществото.