Award in category "Училище" at

Nominated by Ваня Добрева

ОУ „Свети Климент Охридски“, с. Кичево

Училището приобщава деца бежанци от Украйна и деца със специални образователни потребности

В училището в село Кичево, област Варна, се обучават общо 98 деца, от тях 23 са деца бежанци от Украйна и 16 са деца със специални образователни потребности. В това училище децата от Украйна, които са деца в риск, настанените в базите до Варна, получават ценна подкрепа. Повечето деца там са със родители със сериозни заболявания, само с баба със заболяване или от многодетни семейства.

Училището съществува с толкова малък брой ученици с финансовата подкрепа на Община Аксаково. С финансирането на Общината се осигурява и обяд за децата. Ръководството на училището работи с неправителствени организации. Преди МОН да подсигури ресурс за организиран транспорт до училището придвижването на децата се осъществява с подкрепа от НПО. Училището е подсигурило образователен медиатор – г-жа Анна Родичева, учителка по руски от Николаев. Регулярно се провеждат походи с участието на родителите.

ОУ „Свети Климент Охридски“ организира редица извънучебни дейности – народни танци, клуб по поезия, творчески занимания. На празниците се дава възможност украинските деца да представят своите традиции за които с радост се подготвят. За децата от Украйна е осигурено допълнително обучение по български език. С децата със СОП работят специалисти – психолог и логопед. Осигурява се целодневна форма на обучение за децата до 7 клас, което е изключителна подкрепа за децата от Украйна, които не могат да разчитат на родителите си вкъщи за помощ, тъй като не владеят български език. Децата се обучават и отглеждат с много любов и получават подкрепа според индивидуалните си нужди.

Документи и източници в подкрепа на номинацията

Уебсайт на ОУ „Свети Климент Охридски“

Фейсбук страница за ежедневието на учениците в ОУ „Свети Климент Охридски“ 

УКРАИНСКИТЕ УЧЕНИЦИ В СЕЛО КИЧЕВО, БНТ Варна

Близо 650 украински ученици посещават варненски училища, БНР Варна

900 украински деца ходят на училище и на градина във Варна