Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“

ОУ „Васил Левски“ – Разград

Училището осигурява достъп до международна програма за личностно развитие и подкрепа

Номинираме ОУ „Васил Левски“ заради инициативата им да са лицензиран оператор на Международната награда на херцога на Единбург да предоставят на своите ученици и младите хора от гр. Разград достъп до международна програма за личностно развитие и подкрепа за поставянето и изпълнението на техните цели.

Училището е основно и работи с малко ученици от целевата група на програмата, но въпреки това са изключително активни и дейни. Силно сме впечатлени от изградените партньорства между училище “Васил Левски” и другите основни училища в града, както и усилията да стимулират екипна работа на учениците от различни училища.

Щастливи сме, че в по-малките градове има толкова инициативни училища за пример, за които първа и приоритетна ценност е личностното развитие на учениците.