Nomination in category "Герой на децата" at

Nominated by УН при ОУ „Христо Ботев“, с.Търнава

Петя Русинова, учител

Петя Русинова – човекът, отдал сърцето си на децата

„Ако училището ни е домът на знанието, моженето, устремеността към успех, то Петя Русинова е неговото сърце – усмихната, проницателна, силна. При нея влизаш като в древен храм, в който с години-векове живее гадателка на човешки съдби, лечителка на души и умове…Ако светът ни е пъстро везана шевица, то Петя е най-ярката й жълта багра, която сбира в слънчев лъч плахите детски погледи и увереността на възрастните до тях, за да пребъде каузата на образоваността…“

Това е Петя Русинова, жена със светла душа, учител и директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, село Селановци.
Смисъл на нейния живот дават децата, за които тя обновява, променя и поддържа училище, в което всеки има свое място, чувства се у дома – разбран и приет, подкрепен и придобил криле за полет в живота . Петя е живо въплъщение на възрожденския дух на българския учител, който с малко пари и много труд, воля и умение може да реализира всяка идея, която приеме за смислена и полезна за своите ученици. За нея новото не е плашещо, тя води уверено своя екип по пътя на всяка добра иновация. Осигурява за всички деца осмислено прекарано време в училище, хоризонти за изяви, подкрепа за постижения в областта на науката, спорта, изкуствата. Нейните ученици печелят награди на национални и международни конкурси, а сътрудничеството със спортния клуб по борба превърна не един и двама ученици от училището в шампиони на национално ниво.
Своята визия за полезност на уменията, придобивани в училище, Петя реализира чрез поредната училищна иновация – „Аз мога“. Седмокласниците се обучават в умения да полагат грижа за болни и възрастни хора от представител на БЧК – Враца. След успешен изпит ще получат документ, валидиращ уменията им. По думите на Петя това е начин младите хора на село да имат възможност да се реализират като асистенти на възрастни хора, които стават преобладаваща част от населението в малките селища.

Емблематичен за иновативната мисия на училището е организирането на единствения за цялата страна и ежегоден Национален конкурс и среща на малките философи „ Малкият принц“. Чрез него училището за осма година „влезе” във всеки български дом и провокира нестандартното ученическо мислене. Усилията на Петя да разшири границите на конкурса доведоха и до отпечатването на сборници с най-добрите съчинения на децата, участвали в конкурса през годините.
На вратата на училището стои надпис «Моето училище», което говори за екипния стил и принадлежност на всеки към общата кауза и цел.

Значителен принос за повишаване авторитета на училището, неговата разпознаваемост на национално ниво, имат редовните публикации и репортажи в регионалните и национални медии. Всички изброени инициативи и дейности носят заряд от личността и участието на Петя Русинова в тях.

Към родителите Петя се отнася с уважение и разбиране. Класните ръководители провеждат нетрадиционни родителски срещи „на кафе“. Училището подкрепя родителски инициативи в областта на екологията и здравеопазването и така печели уважението и подкрепата на родителите като свои сътрудници. За Петя Русинова не е достатъчно нейните ученици просто да завършат успешно основното си образование. Тя проследява по-нататъшното им развитие и реализация в живота и е винаги готова да даде практичен съвет на младите хора. Ето защо за последните седем години училището няма отпаднали ученици.

Като вдъхновен самодеец, председател на читалищното настоятелство, Петя и екипът й поддържат традиция за организиране и провеждане на двадесет празника с училищно и общоселско значение, което дава възможност за сценична изява и себеутвърждаване на учениците. В центъра на повечето застъпнически, дарителски и доброволчески инициативи, свързани с конкретни поводи или лица, стои отново Петя Русинова.

За 30 ученици със СОП в училището са създадени условия за успешно личностно развитие. Те имат възможност да се включат в различни извънкласни дейности, включително и летни ателиета. Училището е с дългогодишен опит за работа с деца със СОП и с готовност го споделя с други училища и институции, а в училището на Петя търсят подкрепа и развитие дори деца от близкия град Оряхово.

Училището работи в ползотворно сътрудничество с НЧ „Самообразование1894” Селановци. Като председател на Читалищното настоятелство Петя стана инициатор и съорганизатор на международния фолклорен фестивал „Кукурузени усмивки”. Децата използват богатата библиотека на читалището, етнографската сбирка в него при провеждане на учебни часове по различни предмети. Читалищните служители са основни организатори на дейностите на летните ателието, финансирани от училището.

Живот, отдаден на децата и училището. Сърце, побрало чужди грижи и надежди, ръце, които с всяко докосване творят нещо прекрасно, мисъл, отдадена на бъдещето, което градим днес. Това е Петя Русинова – Човек с главна буква, без чието присъствие животът в едно село на Северозападна България никак нямаше да е такъв!