Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Сдружение ИДЕА (Социалната чайна)

Радослав Атанасов, координатор на доброволческата група

Той дарява от свободното си време всеки уикенд в продължение на вече две години, почти без да пропуска седмица.

Радослав Атанасов е координатор на доброволческата група към “Социалната чайна” във Варна и пряк организатор на всички дейности по менторската програма за деца, лишени от родителски грижи, които все още не са на подходяща възраст за наемане на работа.

Той организира ежеседмични ателиета, на терен в Център за настаняване от семеен тип „Изгрев“, целящи подготовка за самостоятелен живот, личностно израстване и развиване на емоционална интелигентност.
Програмите, които изготвя за всеки месец отговарят на нуждите на децата в съответния период. Месецът може да е посветен на опознаването на различни професии и пътя до тях, може да е с фокус върху изкуство и култура и да включа обикалянето по музеи и галерии, а може и да е посветен на здравна култура и превенция от наркотични зависимости.

Радо дарява от свободното си време (4 – 5 часа) всеки уикенд в продължение на вече две години, почти без да пропуска седмица.На първо място Радослав дава на децата изключително ценен, позитивен модел на подражание и изгражда доверителна връзка с тях. На тази основа, той може да подкрепи всяко едно от децата, настанени в резидентната услуга в съответстващите му предизвикателства, нужди и амбиции. Това може да е чрез намирането на частен учител по Български език, за дете което се затруднява с материала в училище, може да е чрез записването на дете в местен футболен отбор, за да може то да канализира проблемите си с гнева в нещо градивно, може да е и просто личен разговор и съвет.

Всяко дете има право на равен шанс за личностна и професионална реализация в живота, но за съжаление към момента няма достатъчно добре отработен механизъм, който да замени наличието на семейна среда и да компенсира празнотите, които липсата й оставя в едно дете. Целта на доброволческата група, която Радо води е да помогне, да се минимизира празнотата от липсата на семейство и да се даде „равен старт“ на младежите, израснали без родителски грижи, заедно с връстниците им идващи от семейна среда.

Чрез своята работа Радослав има принос за положителната промяна във физическата среда на групи деца; за развитие на децата в областта на образованието, здравето, спорта, изкуството и пълноценното използване на свободното време, за промяна на нагласите и трайна положителна промяна в перспективите на определена група деца.

След стартиране на доброволческата група с Радо интересът на деца, които при навършване на 16 години търсят да започнат работа е нараснал двойно в сравнение с предишни години. Наблюдава се и цялостна промяна в модела на поведение на децата, с които групата работи. Променят се изразните им средства, стават по – сериозни и отговорни, разрешават конфликтите си по градивен начин и са по –склонни да приемат обратна връзка.

Освен, че координира доброволческата ни група, Радо е личен ментор на двама от младежите, вече наети на работа в Чайната. Това е изключително сериозен и отговорен ангажимент, с който той се справя отлично, за което свидетелства доверието, което те му отдават и мотивацията им да работят с него (личното менторство е нещо, което поне в началото им е по- скоро натрапено и те не винаги виждат позитивния принос в него).