Nomination in category "Герой на децата" at

Nominated by Радка Шопова

Ръководителите на училищен туристически клуб Пирински стражи

Славка Жостова, Лозана Грозданова и Александър Халачев са инициатори на клуб при Трето ОУ „Братя Миладинови", Гоце Делчев, който помага на децата да растат по-здрави, инициативни и отговорни

По идея на трима учители ентусиасти – Славка Жостова – учител ЦОУД в начален етап, Лозана Грозданова – учител ЦОУД в прогимназиален етап, и Александър Халачев – учител по български език и литература в Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев, беше създаден туристически клуб за ученици, наречен „Пирински стражи“.

Туристическият клуб е единственият официално открит и функциониращ като такъв в община Гоце Делчев след 30-годишно прекъсване, когато в училището е имало кръжок по туризъм. Клубът беше официално открит през учебната 2015/2016 година. Към момента членове са малко повече от 50 деца на възраст 7 – 14 години. Много родители също посещават походите и мероприятията заедно със своите деца. Те се включват и в организирането и провеждането на различни инициативи по идея на ръководителите на клуба.

От учебната 2016/2017 клубът приема желаещите ученици от I – III клас, отговарящи на критериите за прием. Така туристическият клуб има сформирани две възрастови групи – едната е за учениците от I до III клас, а другата е за учениците от IV – VII клас, като в тази група постоянно членство имат бившите ученици от Трето ОУ, членове на клуба. Към втората група спадат и родители и приятели на туристите.

„Пирински стражи“ притежават своя идентичност – клубно знаме, лого, мото, печат, устав, облекло /тениски с логото на клуба/, значки, туристически книжки и албуми, в които да се събират спомените от всички походи. Всичко това бе осигурено чрез организирана от ръководителите на клуба благотворителна кампания.

През изминалата учебна година клуб „Пирински стражи“ спечели проект „Обичам природата – и аз участвам“, от който бяха осигурени средства за закупуване на нужните пособия за извършване на дейностите по проекта – телескоп, бинокли, туристически GPS, хидрометър, слънчев часовник, видеокамера, фотоапарат, специализирана литература за флората и фауната в България, пътеводители и  др. На клуба бе предоставена една от стаите на училището, която да им бъде полезна за осъществяване на техните срещи, обучения, както и да съхраняват всички нужни пособия за извършване на предвидените дейности.

Туристите сами написаха Устав на „Пирински стражи“, който да спазват. В началото на 2017 г. бе изработен и официален сайт на клуба, прикрепен към основния сайт на училището – по този начин дейността на младите ентусиасти стана още по-популярна.

Осъществените походи през учебната 2015/2016 г. са 47, а през учебната 2016/2017 г. около 40.
През тази учебна година (2017/2018), освен многобройните походи и мероприятия, ръководителите на клуба проведоха няколко съвместни инициативи с Дирекция „Национален парк Пирин“, като поход и офроуд пътешествие из Корнишкия циркус в Пирин на тема: „Граници на парка, флора и фауна и начини на опазване на природното богатство“; почистване на района на Бъндеришки езера, като част от Националната кампания „Да изчистим България заедно“.

Туристите участваха и в екопрограма на тема: „Приятели на билките“ съвместно с Дирекция „Национален парк Рила“ до Урдини езера в Рила планина; осъществиха съвместен поход до вр. Ореляк в Среден Пирин с членове на Българска федерация по туризъм.

Допълнително са мероприятията с културно-исторически и информационен характер. Всеки поход се вписва и подпечатва в клубната книжка на всеки ученик. Част от тях са: традиционен поход до Гоцев връх в Славянка планина по повод отбелязване на годишнина от героичната гибел на революционера Гоце Делчев през м. май; отбелязване на 3-ти март с посрещане на изгрева на Лясковски връх и рецитал на поетични текстове; отбелязване на годишнина от Илинденско-преображенското въстание; отбелязване на Деня на водата, Деня на гората, Деня на планетата Земя с почистващи акции, походи и семинари, дискусии; отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски.

Заедно с тези дейности, ръководителите на клуба организират множество практически занятия например: как да си построим бивачен лагер; работа с телескоп, компас и туристически GPS; как да приготвя раницата си за поход – вещи, които са задължителни; оказване на първа долекарска помощ; как да се храня здравословно.

През тази учебна година, ръководителите на клуба участват в конкурса на Министерство на здравеопазването „Посланици на здравето“ със своя проект „Лесни стъпки към доброто здраве“, който беше одобрен през м. ноември 2017 г. В проекта са включени 40 ученици, а дейностите  са свързани с превенция на хроничните незаразни болести, здравословното хранене, спорт и туризъм, екологично образование.

Похвален е фактът, че ръководителите на клуб „Пирински стражи“ организираха и проведоха множество походи и дейности през лятната ваканция за учениците в периода 30 юни – 15 септември 2017 г. По този начин те подариха запомнящи се моменти на учениците и родителите, както и извършиха полезни и образователни дейности през ваканцията.

Славка Жостова, Лозана Грозданова и Александър Халачев са подготвили и план за летния сезон, който включва много разнообразни походи и дейности.

Отличия и успехи на клуб „Пирински стражи“:

Спечелен проект на Министерството на околната среда и водите по Национална програма „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016 г.“;

Спечелено I място от 70-ия НП „По стъпките на Ботевата чета“ 2016, категория „Дисциплина – деца“;

Спечелени IІ място в категория „Дисциплина – деца“ и ІІІ място в категория „Художествена самодейност“ от 71-ия НТП „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица 2017;

Награди за учениците /„Пирин – речник и пътеводител“ – Николай Даутов/, преминали успешно Щафета из Пирин, връчени от географа и краевед Николай Даутов;

Награди за всички участници, преминали 120-килиметровия поход „По стъпките на Ботевата чета“ 2016,

осигурени от Ръководството на Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев;

Грамота за успехи от г-н Владимир Москов – кмет на Община Гоце Делчев;

Грамоти за успешно преминалите Ботевия път 2017 от директора на Трето ОУ.

Наградите на малките туристи от различни национални и международни конкурси също са много: призови места от Национален конкурс „През девет планини в десета“; Национален конкурс „Национален парк Рила – познат и непознат“; Национален конкурс „Митове и легенди от моя роден край“; Международен конкурс „Вода и природа“; Национален конкурс „Възкресение Христово“; Национален поетичен конкурс „Златен Явор“. Малките туристи се представиха отлично и в Международния конкурс за фотография 2018 Sony World Photography Awards на тема: „Отворено общество“ в категория Landscape и в Международния конкурс за комикс „Фумето“ – Люцерн, Швейцария – всички призови места бяха спечелени през тази учебна година, а ръководители на децата бяха техните ръководители в клуб „Пирински стражи“.

Организирани от своите учители, децата взеха участие и в Национална кампания „Ние броим врабчетата“ и наблюдаваха застрашени видове птици по повод Европейски дни на птиците 2017 – EuroBirdWatch 2017 – организатори БДЗП, партньори на BirdLife International.

Истински фурор предизвикаха инициативите на Стражите – „Опознай своя роден край“, в която учениците опознаха своя град и региона.

До този момент клуб „Пирински стражи“ продължават да осъществяват своите толкова интересни, полезни и интригуващи дейности, за организацията и провеждането на които, отговарят техните ръководители, напълно безплатно.

Дейностите на клуба са насочени към организиране и извършване на практически занимания чрез директен контакт с природата, които са ключ към осмисляне на нуждата от едно по-разумно съществуване.
Основната цел на клуба е формиране на екологична култура, екологично съзнание и поведение за опазване на природата у учениците, чрез които те да осъзнаят своята биосоциална същност; отговорността за своето и чуждото здраве и безопасност; отделните елементи на представата за единство на човека и природата, основано на достъпна система от знания, които всички участници придобиват чрез изпълнението на различните дейностите. Заедно с това се насочва вниманието на децата към природните обекти при непосредствен контакт с тях, стремеж и желание за търсене на причинно-следствени връзки в природата и установяване на причините за нарушаване на жизненото равновесие.

Въз основа на различните дейности се наблюдава промяна в поведението на учениците в прекия образователен процес, изразяваща се в по-отговорно отношение в училище и към учебните предмети; увеличаване на успеха на учениците; по-добра комуникация с учители и съученици; участия в различни мероприятия, екоакции, конкурси и състезания. Важно е да се отбележи, че според всички родители, чиито деца са членове на клуба и участват в ежеседмичните организирани мероприятия, е видима положителна промяна в поведението и отношението на децата им и в спазване на семейните ежедневни задължения с битов или организационен характер.

На ръководителите на клуба не се заплаща за тези дейности. Клубът няма собствен бюджет – всичко, което те осигуряват, е набавено чрез участия в проекти, организиране на благотворителни инициативи и намиране на частни дарители.

С всичко това се дава един по-добър старт на живота на нашите деца, които да живеят в унисон с природата, да се стремят към постигане на поставените цели и да са изпълнени с положителни нагласи към  бъдещето.

Участието в различни конкурси стимулира желанието на децата да се включват в различни начинания, подготвя ги за изпитите, гарантира им опит и ги научава, че в живота има моменти на падение, но и на подем. Научава ги да се борят и да жънат плодовете на своите успехи, които несъмнено идват след положен труд.

С тази номинация изказвам своята благодарност към ръководителите на клуб „Пирински стражи“ и се надявам да помогна повече хора да научат за изключителните неща, които те правят за моето дете, за мен и за всички останали родители и ученици, които са част от клуба.

Бих искала да покажа на хората, че всеотдайните и обичащи учениците си учители ги има и са сред нас.

Надявам се да провокирам у повече хора желанието за създаване на туристически училищни клубове, с което учителите ще се погрижат за по-добрия, екосъобразен и здравословен начин на живот на децата и на родителите; ще спомогнат за сближаване на родител – дете – учител в нашето съвремие, като им дадат отличен старт в живота.

Сигурна съм, че ръководителите на клуб „Пирински стражи“ биха отдали своя опит и на други, за да могат децата ни да растат в един по-добър свят.

Всички дейности, инициативи на клуб „Пирински стражи“ са отразени в сайта на клуба: https://piringuards.treto-gd.com/ , както и в рубриката „Посланици на здравето“.