Nomination in category "Герой на децата" at

Nominated by Радослав Първанов

Росица Денчева

Достоен млад учител, който използва иновативни методи в работата си

От втори курс на своето обучение Росица изнася доклади в научни конференции и семинари – двадесет и четири на брой. Има проведено обучение в Турция, което е на тема: „Здравословно хранене при децата“. Знанията и уменията, които е придобила там,  прилага в своята работа. Също е участвала в научни конференции в Русия, а след това материалите са издавани в сборник. През декември 2016 год. беше наградена с Академична награда от ВТУ ( единствена за Педагогическия колеж). Като учител от тази есен има две първи места на международни конкурси в Русия, ръководител е на деца, които са спечелили места в международни конкурси ( отново в Русия и Несебър), отличия за активно и достойно представяне на ученици. Две поредни години е номинирана за Студент на годината към НПСС. С децата от детската градина се опитва да работи чрез метода Сугестопедия и цялостна физическа реакция- докосват се до предмета, рисуват, пеят, драматизират, играят и др. По този начин материалът се усвоява по-лесно и по-достъпно за децата.

Росица вярва, че България има нужда от хора като нея, които се борят за успеха на децата. Участията им в конкурси е предпоставка за развитието им като успешни личности. Децата, които активно участват всеки ден, я посрещат с въпроса- Кога ще има нов конкурс?  Тук идва тънкият момент- децата печелят, но как печелят? Неусетно, докато работят върху поставена тема, те научат много нови неща и обогатяват речниковия си запас.

Тя е достоен и много млад учител, използващ изключителни методи, за да ангажира и изучи децата. Пример, който може да послужи на всички и да промени цялостно системата. Росица показва, как в трудното време, бедно на ценности, можеш да изградиш у децата любов към училището и преподавателя.