Nomination in category "Журналист" at

Nominated by Сдружение за български семейни ценности, традиция и култура „Българче“

Светлана Дичева, БНР

Светлана Дичева от Българско национално радио работи съвместно с екипа на сдружение "Българче" за равен достъп на децата до информация вече 9 години.

Светлана Дичева е един от създателите на радио-играта „Деца четат поезия в ефира на БНР“. Проектът е на Сдружение „Българче“ реализиран с подкрепата на предаването „Закуска на тревата“ на БНР. От март 2013 години до сега, Светлана Дичева дава възможност за изява в радио ефира на деца, които обичат да четат. Подкрепя участниците, които харесват българската поезия – да задълбочат инереса си към литературата и авторското писане.

Многобройни са включванията на деца и юноши в предаването ‚Закуска на тревата“. Със своето професионално отношение към всеки от участниците тя привлича все повече малчугани и юноши, да се включват с интерес в радио играта. По идея на Светлана Дичева, там участват представители на граждански организации работещи с фокус към децата и за тяхното право на информираност, на изразяване, право на закрила и на избор. Реализацията на радио играта и създадениите от г-жа Светлана Дичева информационни блокове, в предаването „Закуска на тревата“ , поставят на общественото внимание въпроси и теми, които допринасят за промяна на обществените нагласи. И по-специално към правата на децата и подкрепата на техните семейства. Журналистката създава самочувствие у децата, че могат да се справят с предизвикателства. Вдъхновява ги да се развиват, да следват мечтите си и подкрепя израстването им по посока на най-силния им интерес.

Представянията на децата в предаването „Закуска на тревата“ са поместени на сайта на списание „Аз съм българче“. Като пример може да дадем епизодът от 02.01.2021 Виктория Петрова, 140 СУ „Иван Богоров“ гр.София. Записът може да се чуе тук.

Записи от интервютата на Светлана Дичева с представители на НПО, които работят за и с деца, и с учители също, има в архива на БНР – в предаванията „Закуска на тревата“ и „Графити по въздуха“.