Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Фондация "Сингъл степ"

Свилена Георгиева, учредител на фонд „За децата на Герои“, изпълнителен директор на фондация „За доброто“

Тя активно подпомага деца, загубили родители в битката с Covid -19

Кампанията „За децата на герои“ набира средства за подпомагане на децата на хора, заети в здравната система или в образованието, които са изгубили родител/и в битката с Covid-19. Идеята на кампанията е да се подсигурят стипендии за децата на стойност 500 лева на месец до навършване на тяхното пълнолетие.

Самият проект „За Доброто“ обединява усилията на група хора да променят климата в детското здравеопазване в България. Кампаниите, свързани с ковид епидемията, са изключение, следствие на конкретните обстоятелства. През миналата пролет в спешната кампания за набавяне на предпазни средства и медицинска техника, фондацията набира около един милион лева, които се използват, за да помогнат над 90 болници в страната.

Проект #ЗаДоброто, фонд „За децата на Герои“