Nomination in category "Журналист" at

Nominated by Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ гр. Велико Търново

Вася Терзиева, в. „ЯнтраДНЕС“

Журналистката от Велико Търново работи на места с тежки условия на живот, за да достигне до най-уязвимите деца и да им помогне

Вася Терзиева е един от най-добрите журналисти в област Велико Търново. Тя проверява информацията предварително, взискателна е към себе си и всекидневно се усъвършенства в професията си.

Вася има призванието да предоставя на обществото информация, достъпна и разбираема от читателя, полага изключителен труд, зачитащ детските права. Работи на места с тежки условия на живот, за да достигне до най-уязвимите деца с цел да им помогне. Отразява всички позиции в социалната и здравна сфера за деца, представя фактите максимално обективни в зависимост от проблема, по който се дискутира или трябва да се вземе отношение.