Nomination in category "Герой на децата" at

Nominated by Стефка Ставрева

Янко Морунов

Учител от с. Бутан, който реално работи за каузата "равен достъп до качествено образование"

Човек с богата обща култура, който оставя суетата на големия град и отива да живее в село Бутан, за да допринесе за каузата „равен достъп до качествено образование“ и да бъде човек за пример на своите ученици.

Учителят в село Бутан направи така, че учениците му, които нямат топли обувки и дрехи и не посещават училище през зимата, да ги получат и да бъдат отново в класните стаи.

Реших да го номинирам, защото самата аз бих искала да приличам повече на него. Смело да повярвам в неограничените възможности и в това, че когато човек силно иска нещо и вселената му помага.