Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Женско сдружение „Екатерина Каравелова”

Златко Стефанов Куртев, адвокат

Адвокат Куртев инициира кампанията "Подари компютър на дете” и активно участва в нея.

Адвокат Златко Куртев търси през м. Декември 2021 г. Женско сдружение „Екатерина Каравелова” с предложение за стартиране на инициатива за осигуряване на компютри на деца, които не могат да участват в онлайн обучение, поради невъзможност на семействата им да обезпечат технически процеса, в условията на кризата в България, свързани с пандемията от КОВИД 19.

Скоро се ражда и кампанията – „Подари компютър на дете” и адвокат Куртев дарява първия лаптоп и разпространява информация сред свои колеги, приятели и познати. Осъществен е контакт с магазин за обновени маркови лаптопи и компютри „Козелът”, който предоставя лаптопи и компютри на цена на себестойността им (с нулева печалба), преинсталирани за собствена сметка и транспортирани до Силистра безплатно за организацията.
Адвокат Куртев се включва много активно в кампанията в няколко насоки:
– Чрез осигуряване на компютри – лично и от свои приятели;
– Чрез разговори и застъпничество пред Районен и Административен съд – Силистра, които предоставят за кампанията общо 14 компютърни конфигурации и над 20 монитора.
– При договаряне на доставни цени при закупуването на периферия към компютрите (камери, тонколони, микрофони).
– Като основен участник при дългите пътувания в област Силистра за даряване на компютрите, с негов транспорт и като зарежда гориво за собствена сметка;
– Съдейства за поставяне на дарителници в магазин „Тарантел” и офис „ИзиПей” – Силистра, чрез които за по – малко от месец бе набрана сумата от 533,10 лв.
– Популяризира кампанията и нейната цел, дарителската банкова сметка и постигнатите резултати.

  •  Общо, в рамките на кампанията, бе набрана по банков път и дарителници сумата от 3170,15 лв., с които бяха закупени 4 лаптопа, 11 компютъра, камери и микрофони към тях, мишки и клавиатури за компютрите;
  • Осигурени бяха лично от г-н Куртев 3 преинсталирани лаптопа в отлично състояние;
  • С посредничеството на г-н Куртев бяха осигурени 6 компютърни конфигурации и 6 монитора от РС – Силистра;
  • С посредничеството на г-н Куртев бяха осигурени 8 компютърни конфигурации и 15 монитора от Административен съд – Силистра, като към тях бяха закупени от съдиите с лични средства тонколони и камери с микрофон.

С провеждането на кампанията бяха осигурени компютри за 35 деца от област Силистра и две институции, предоставящи услуги за деца (Център за настаняване от семеен тип в с. Кайнарджа и Кризисен център – Силистра). Децата получиха възможност да упражнят правото си на образование в он-лайн среда. Предотвратен бе риска от отпадането им от образование! Създадена бе предпоставка тези деца да не се чувстват изолирани.

С безвъзмездното предоставяне на компютри на деца в риск от отпадане от образованието се постига устойчивост, тъй като компютрите се ползват в продължителен период от време. Така също – голяма част от семействата, на чиито деца са предоставени компютри са многодетни, като съответното устройство (лаптоп, компютър, таблет) може да се ползва в образователния процес и от друг член на семейството.

„Адвокат Куртев бе лично и емоционално ангажиран с инициативата. Положи много усилия за срещи с децата и техните семейства. Интересуваше се от техните проблеми и нужди. Благодарение на разпространената от него информация, кампанията разшири своя обхват и граждани на Силистра дариха не само ученическа техника, а и дърва за огрев, въглища за отопление, хранителни продукти, с които бяха подкрепени част от семействата.“