Номинирайте Вашия Герой на децата

Познавате ли обикновен човек, направил нещо значимо за децата? Tърсим героите на децата – хора, които всеки ден помагат за разбирането, че децата имат нужда от специално внимание и подкрепа.

Номинирайте Вашия Герой до 30 април 2015 г.

Наградите „Златна ябълка“ целят да подчертаят колко е важно специалното внимание към децата и спазването на техните права във всяка една сфера на нашия живот. Другата им цел е да покажат добрите практики във всички сфери на детския живот и благосъстояние.