Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Асоциация Родители

26 СУ “Йордан Йовков”

Училището има силен екип за работа с деца със специфични потребности, който също така развива техните дигитално-медийни умения.

Екипът на 26 СУ, ръководен от Елка Велкова са високо мотивирани и последователни професионалисти в работата си. Доказателство е и работата на училището в редица проекти, както и тясно партниране с гражданските организации.

През последните близо 10 години, екипът на училището работи системно за въвличане на родителите в училищния живот, изграждането на общност, подкрепата на деца със различни специфични нужди.
Директорът, учителите, педагогическият съветник Генадий Матвеев и психологът Радослав Байкушев изпробват нови подходи за работа с деца, за разрешаване на конфликтни ситуации, за подкрепа на семействата.

През последните две години работят активно с асоциация Родители за създаването на мето-дика за системна работа с родители.

Към момента я прилагат.

– Традиционно организират семеен празник;
– Походи в планината, заедно с родителите;
– Силно въвлечено училищно настоятелство;
– Създаване на библиотека за родители;

Училището има силен екип за работа за деца със специфични потребности и също така развиват техните дигитално-медийни умения.

Екипът на 26 СУ насърчава участието на децата във вземането на решенията. През годините те са били партньор на асоциация Родители в младежкия панел към Национален център за безопасен интернет, учениците им са участвали в различни фокус групи, години наред са част от семейния празник Фамилатнон като децата са участвници и доброволци.

Училището има приоритет да въвлича родителите и да партнира с различни неправителствени организации и сдружения.

Работата ни с Елка Велкова и Генадий Матвеев през годините  показва множество примери за успешно разрешени казуси.

Един от ярките примери е успешното приобщаване на дете в риск, което има поведенчески проблеми и трудно се интегрира в класа. Родителите на останалите деца се оказват близо до решението да поискат изключване на детето, обстановката е напрегната. Екипът на училището организира специална родителска среща, модерирана и структурирана така, че фокусът е поставен върху това как на детето да бъде помогнато, оказала се е и подкрепа на класния ръководител. Всички след това споделяр, че има резултат и обстановката се е успокойла, а детето се е почувствало разбрано и подкрепено.

Тази родителска среща е описан инструмент и предоставен на асоциация Родители, за да може да бъде споделян и разпространяван сред другите училища като добра практика.

Може да разказва много за работата с 26 СУ. Това е училище, което изгражда общност и държи на нея.Проявава уважение и се гордее с общността в която се намира. Отношението към децата и професионализмът им винаги е впечатляващ.