За четиринадесети пореден път Национална мрежа за децата ще отличи със “Златна ябълка” личности, организации, институции и компании, които с работата си са допринесли за защита правата на децата и за подобряване на тяхното благосъстояние. Номинациите вече са отворени и всеки може да посочи своя герой на децата до 30 април включително. А след това от 1 май до 13 май да участва и в онлайн гласуването за победителите в общо девет категории. 
Новото тази година са отличията за Корпоративно партньорство. Ще бъдат връчени статуетки – за „Корпоративно партньорство – финансов принос“ и за „Корпоративно партньорство – обществен принос“. За тези две награди, както и за всички други, са възможни както номинации, така и самономинации. 

Вижте повече

Номинации

Герой на децата

Награда за обикновен човек, направил нещо стойностно за децата. Това е категория, в която всеки може да номинира своя герой на децата.

Герой на децата

Гергана Стоянова

Посещава и вдъхновява ученици от цялата страна чрез семинара "Аз уча, вярвам, мога, знам"

Вижте повече

Герой на децата

Рени, Ели и Хриси

Три сестри, които учат деца на финансова грамотност

Вижте повече

Герой на децата

проф. д-р Полина Митева

Доайен в детската нефрология, дългогодишен ръководител на център по детска хемодиализа към МБАЛДБ "проф. Ив.Митев" и преподавател в МУ -София

Вижте повече

Герой на децата

Нарин Осман

Детски учител, благодарение на когото децата се чувстват добре и получават ефективни знания и умения

Вижте повече

Герой на децата

Милка Игнатова

Вярва в магията на книгите и за нея стимулирането на четенето е кауза, която цели да предаде на бъдещите поколения.

Вижте повече

Герой на децата

Емил Нешев

Треньор на деца и младежи със специални потребности

Вижте повече

Герой на децата

Виктория Петрова

Организатор на "Маратон на добротата"

Вижте повече

Герой на децата

Константин-Кирил Веселинов Иванов

Детски автор, който насърчава децата да четат българска детска литература чрез срещи на живо с тях

Вижте повече

Училище и детска градина

Наградите „Златна ябълка“ търсят училища и детски градини, които поставят децата в центъра на образователния процес и им осигуряват нужната подкрепа, за да израснат като уверени и успешни възрастни. Те са отворени към партньорство с родители, семейства, организации и личности, които да помогнат за постигането на тази цел.

Училище и детска градина

Детска градина „Снежанка“, гр.Златоград

Образователно-възпитателна институция, която прилага ефективен модел за успешна адаптация и плавен преход на детето от семейната среда към детската градина, включително чрез инвестиции в подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда, съвместно със семейството.

Вижте повече

Журналист

Наградите „Златна ябълка“ търсят журналист, който със своята работа допринася за увеличаване на обществената информираност, чувствителност и утвърждаване на спазването на правата на децата.

Журналист

Кристиян Юлзари

Провежда обучения за деца, с които ги подготвя да разпознават дезинформацията и фалшивите новини.

Вижте повече

Община

Наградите „Златна ябълка“ търсят общини, за които гарантирането на детските права и подкрепата на семействата са видим приоритет.

Община

Община Долни Дъбник

Допринася за защита правата на децата и за подобряване на тяхното благосъстояние чрез изградена и добре функционираща система за предучилищно и училищно образование за обезпечаване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Създадени са предпоставки за откриване, стимулиране и развитие на способностите на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта, както и подпомагане на физическото, социалното и личностното развитие на децата и учениците.

Вижте повече

Детска организация

Тази категория отличава граждански организации, които със своите дейности, проекти и инициативи въздействат положително върху живота на децата и семействата. Тя е отворена за номиниране и гласуване от цялата общественост.

Детска организация

Федерация адаптирана физическа активност България

ФАФА създава условия и трайни навици за спорт за младежи с ментални увреждания, чрез адаптирани методи и похвати.

Вижте повече

Детска организация

Сдружение „Помощ за Украйна“/ интеграционно-образователен център „Украински Вулик“

Допринася за благосъстоянието на децата и защитата на техните права чрез предоставяне на комплексни образователни, социални и здравни услуги за украинските деца в България

Вижте повече

Корпоративно партньорство – обществен принос

Корпоративно партньорство – обществен принос

Приложна академия за образование „Синдео“

Организира и провежда онлайн курсове и семинари за учители на обществено значими теми

Вижте повече

Партньори