За четиринадесети пореден път Национална мрежа за децата ще отличи със “Златна ябълка” личности, организации, институции и компании, които с работата си са допринесли за защита правата на децата и за подобряване на тяхното благосъстояние. Номинациите вече са отворени и всеки може да посочи своя герой на децата до 30 април включително. А след това от 2 май до 14 май да участва и в онлайн гласуването за победителите в общо девет категории. 
Новото тази година са отличията за Корпоративно партньорство. Ще бъдат връчени статуетки – за „Корпоративно партньорство – финансов принос“ и за „Корпоративно партньорство – обществен принос“. За тези две награди, както и за всички други, са възможни както номинации, така и самономинации. 

Вижте повече

Наградени

Герой на децата

Виктория Петрова

Организатор на "Маратон на добротата"

Вижте повече

Училище

ОУ „Свети Климент Охридски“, с. Кичево

Училището приобщава деца бежанци от Украйна и деца със специални образователни потребности

Вижте повече

Журналист

Кристиян Юлзари

Провежда обучения за деца, с които ги подготвя да разпознават дезинформацията и фалшивите новини.

Вижте повече

Болница

Акушерска практика „Зебра“ в МБАЛ „Св.София“

„Зебра" поставя всяка жена в центъра на акушерските грижи и работи в синхрон както с близките, така и с другите медицински специалисти, които съпътстват жената по време на бременността й.

Вижте повече

Община

Община Троян

Община Троян осигурява пълноценно, здравословно и качествено хранене на децата в детските градини.

Вижте повече

Благотворител

Христо Петров

Подкрепя правата и интересите на деца и младежи с увреждания.

Вижте повече

Детска организация

Фондация „Сийдър“

Работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и хората в неравностойно положение

Вижте повече

Корпоративно партньорство - финансов принос

Лидл България

Инициират социално-отговорна кампания в подкрепата на българските граждански организации - "Ти и Лидл за нашето утре" чрез дарение на финансови средства, както и други дейности, които имат пряко и косвено въздействие върху децата и детската грижа

Вижте повече

Корпоративно партньорство - обществен принос

ЕКОНТ

Реновира и поддържа стара сграда в гр, Русе в пространство за деца.

Вижте повече

Номинации

Герой на децата

Награда за обикновен човек, направил нещо стойностно за децата. Това е категория, в която всеки може да номинира своя герой на децата.

Герой на децата

Гергана Стоянова

Посещава и вдъхновява ученици от цялата страна чрез семинара "Аз уча, вярвам, мога, знам"

Вижте повече

Герой на децата

Рени, Ели и Хриси

Три сестри, които учат деца на финансова грамотност

Вижте повече

Герой на децата

проф. д-р Полина Митева

Доайен в детската нефрология, дългогодишен ръководител на център по детска хемодиализа към МБАЛДБ "проф. Ив.Митев" и преподавател в МУ -София

Вижте повече

Герой на децата

Нарин Осман

Детски учител, благодарение на когото децата се чувстват добре и получават ефективни знания и умения

Вижте повече

Герой на децата

Милка Игнатова

Вярва в магията на книгите и за нея стимулирането на четенето е кауза, която цели да предаде на бъдещите поколения.

Вижте повече

Герой на децата

Емил Нешев

Треньор на деца и младежи със специални потребности

Вижте повече

Герой на децата

Виктория Петрова

Организатор на "Маратон на добротата"

Вижте повече

Герой на децата

доц. д-р Йорданка Узунова

Педиатър, допринасящ за благосъстоянието на децата, като се грижи за най-ценното за тях, за всеки родител и за обществото – детското здраве.

Вижте повече

Герой на децата

Недка Василева-Петрова

25 години работи в полза на децата, за да растат в защитена среда, да имат мечти и да се учат как да ги сбъдват.

Вижте повече

Герой на децата

Милко Петров Багдасаров

Хуманист и отдаден на децата в сферата на образованието и спорта.

Вижте повече

Герой на децата

Стамена Валентинова Христова

Учител и създател на художествени, образователни материали и дидактични игри зая най-малките

Вижте повече

Герой на децата

Петър Крумов

Ръководител на дейността на Футболен клуб КОНКОРДИЯ, който разпространява спорта сред деца в нужда

Вижте повече

Герой на децата

Д-р Красимира Байнова

Д-р Байнова, или както я наричат малките ѝ пациенти – д-р Краси, е единственият педиатър, който преглежда децата в сегрегирания квартал „Факултета" в София.

Вижте повече

Герой на децата

Елизабет Влаева

Учител, който допринася за повишаване на потенциала на своите ученици и за развитие на индивидуалните им способности.

Вижте повече

Герой на децата

Фондация „Подарете книга“

За доборовлците на фондацията, които посещават деца и младежи, лишени от родителски грижи в Центрове от семеен типиз цялата страна

Вижте повече

Герой на децата

Росица Чернева

Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Габрово

Вижте повече

Герой на децата

Гергана Сандъкчиева и Иван Траянов

Учат децата на загриженост към опазването на околната среда и водите

Вижте повече

Училище и детска градина

Наградите „Златна ябълка“ търсят училища и детски градини, които поставят децата в центъра на образователния процес и им осигуряват нужната подкрепа, за да израснат като уверени и успешни възрастни. Те са отворени към партньорство с родители, семейства, организации и личности, които да помогнат за постигането на тази цел.

Училище и детска градина

Детска градина „Снежанка“, гр.Златоград

Образователно-възпитателна институция, която прилага ефективен модел за успешна адаптация и плавен преход на детето от семейната среда към детската градина, включително чрез инвестиции в подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда, съвместно със семейството.

Вижте повече

Училище и детска градина

ЧСУ “Рьорих”, гр. София

Училището отделя специално внимание на нуждите на учениците, не само в академичен, но и в социален и психологически аспект.

Вижте повече

Училище

ОУ „Свети Климент Охридски“, с. Кичево

Училището приобщава деца бежанци от Украйна и деца със специални образователни потребности

Вижте повече

Училище и детска градина

ОУ „Добри Чинтулов“ гр. Варна

Утвърдена образователна и възпитателна институция, в която учениците получават качествено образование с европейско измерение, водени от екип, отличаващ се с висок професионализъм.

Вижте повече

Училище и детска градина

НУ Христо Ботев гр. Елин Пелин

Училищният екип развива социално-емоционалните умения на децата и насърчава родителското участие в училищната общност

Вижте повече

Журналист

Наградите „Златна ябълка“ търсят журналист, който със своята работа допринася за увеличаване на обществената информираност, чувствителност и утвърждаване на спазването на правата на децата.

Журналист

Кристиян Юлзари

Провежда обучения за деца, с които ги подготвя да разпознават дезинформацията и фалшивите новини.

Вижте повече

Журналист

Tv51- 51. СУ ,,Елисавета Багряна”, гр. София

Телевизия, която се управлява изцяло от ученици от 8-12 клас.

Вижте повече

Журналист

Силвия Георгиева

През журналистическата си работата, работи в полза за закрила на интересите на децата.

Вижте повече

Журналист

Милена Янинска

Подкрепя и дава гласност на детските теми и каузи.

Вижте повече

Болница

Наградите „Златна ябълка“ търсят болници, в които е създадена среда и атмосфера на уважение, грижа и внимание към децата и техните родители.

Болница

Неонатологично отделение към СБАЛ по детски болести “Проф. Иван Митев”, гр. София

За качествените, всеотдайни и единствени по рода си в България грижи, които предоставя за новородени с влошено здравословно състояние от цялата страна.

Вижте повече

Болница

Акушерска практика „Зебра“ в МБАЛ „Св.София“

„Зебра" поставя всяка жена в центъра на акушерските грижи и работи в синхрон както с близките, така и с другите медицински специалисти, които съпътстват жената по време на бременността й.

Вижте повече

Община

Наградите „Златна ябълка“ търсят общини, за които гарантирането на детските права и подкрепата на семействата са видим приоритет.

Община

Община Долни Дъбник

Допринася за защита правата на децата и за подобряване на тяхното благосъстояние чрез изградена и добре функционираща система за предучилищно и училищно образование за обезпечаване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Създадени са предпоставки за откриване, стимулиране и развитие на способностите на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта, както и подпомагане на физическото, социалното и личностното развитие на децата и учениците.

Вижте повече

Община

Община Троян

Община Троян осигурява пълноценно, здравословно и качествено хранене на децата в детските градини.

Вижте повече

Благотворител

Благотворител

Христо Петров

Подкрепя правата и интересите на деца и младежи с увреждания.

Вижте повече

Благотворител

Сдружение Виенски клуб

За финансовата подкрепа на Футболен клуб КОНКОРДИЯ.

Вижте повече

Благотворител

Златомира Ангелова Джисова

Преподавател по математика в СУ „П. Р. Славейков" гр. Кърджали, който прилага иновативни и нестандартни похвати, за да направи математиката по-разбираем и по-лесно усвояем предмет за учениците

Вижте повече

Детска организация

Тази категория отличава граждански организации, които със своите дейности, проекти и инициативи въздействат положително върху живота на децата и семействата. Тя е отворена за номиниране и гласуване от цялата общественост.

Детска организация

Федерация адаптирана физическа активност България

ФАФА създава условия и трайни навици за спорт за младежи с ментални увреждания, чрез адаптирани методи и похвати.

Вижте повече

Детска организация

Сдружение „Помощ за Украйна“/ интеграционно-образователен център „Украински Вулик“

Допринася за благосъстоянието на децата и защитата на техните права чрез предоставяне на комплексни образователни, социални и здравни услуги за украинските деца в България

Вижте повече

Детска организация

Център за детско развитие „Усмивки“, гр. Варна

Предоставя безвъзмездни грижи и образователни услуги за деца

Вижте повече

Детска организация

Асоциация „Енерджи“ , гр. Варна

Неправителствена организация в обществена полза, която работи в подкрепа на уязвими групи.

Вижте повече

Детска организация

Фондация „Сийдър“

Работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и хората в неравностойно положение

Вижте повече

Детска организация

Школа „История“ към Първа езикова гимназия – град Варна

Чрез иновативни проекти, филмови исторически реконструкции, тематични срещи с експерти и участие в конкурси и форуми, организацията подпомага развитието на интелектуалните и културни интереси на учениците.

Вижте повече

Детска организация

Фондация КОНКОРДИЯ България

Подкрепя деца, младежи и семейства в уязвимо положение повече от 15 г.

Вижте повече

Детска организация

Фондация „За Нашите Деца“

До този момент организацията е подкрепила над 26 000 деца, семейства и специалисти, като предоставя професионални социални услуги за деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянни, сигурни и развиващи семейни отношения.

Вижте повече

Детска организация

Сдружение Млад планинар

Разширяват познанията на децата за природата, историята и културата на България.

Вижте повече

Детска организация

Фондация за изкуство и култура „Пространства“

Фондацията утвърждава изкуството като важен фактор за позитивна промяна във всички сфери на социалния и културен живот на България със специален фокус върху образованието, детското и младежко развитие.

Вижте повече

Корпоративно партньорство – финансов принос

Корпоративно партньорство - финансов принос

Лидл България

Инициират социално-отговорна кампания в подкрепата на българските граждански организации - "Ти и Лидл за нашето утре" чрез дарение на финансови средства, както и други дейности, които имат пряко и косвено въздействие върху децата и детската грижа

Вижте повече

Корпоративно партньорство – финансов принос

Куайсер Фарма България , бранд Допелхерц

Организира съвместна кампания с Фондация "За нашите деца" с цел превенция от изоставяне на деца в ранна възраст

Вижте повече

Корпоративно партньорство – финансов принос

CMS Sofia

Подкрепя финансово уязвими деца и младежи и разпространява каузата сред служители и партньори.

Вижте повече

Корпоративно партньорство – обществен принос

Корпоративно партньорство – обществен принос

Приложна академия за образование „Синдео“

Организира и провежда онлайн курсове и семинари за учители на обществено значими теми

Вижте повече

Корпоративно партньорство - обществен принос

ЕКОНТ

Реновира и поддържа стара сграда в гр, Русе в пространство за деца.

Вижте повече

Корпоративно партньорство – обществен принос

IT Business Projects, гр. Казанлък

Дават личен пример как младите хора да бъдат пълноценни членове на обществото и двигатели на позитивна промяна.

Вижте повече

Корпоративно партньорство – обществен принос

Billa България

Подкрепя традиционно Фондация Конкордия за осигуряването на по-добро детство за децата, живеещи в бедност и изолация.

Вижте повече

Корпоративно партньорство – обществен принос

„Дженерали Застраховане“ АД

Чрез инициативата си “The Human Safety Net” Generali Group подкрепя хора в неравностойно положение и застава до деца и техните семейства, които се нуждаят от помощ днес, за да имат възможността за пълноценен живот утре.

Вижте повече

Корпоративно партньорство – обществен принос

Special Events Group

Партньорство с фондация "За Нашите Деца", благодарение на което се реализира най-голямото събитие на фондацията - Вечер на добродетелите.

Вижте повече

Партньори