Национална мрежа за децата връчва наградите „Златна ябълка”, за да отличи личности, организации и институции, които с работата си са допринесли за защита правата на децата и за подобряване на тяхното благосъстояние.

Тази година наградите “Златна ябълка” ще бъдат връчени за дванайсети пореден път.

Вижте повече

Наградени

Герой на децата

Д-р Стоян Пеев

Той не просто оперира деца с тежки диагнози. Той им осигурява грижа и проследяване във времето.

Д-р Пеев е повече от добър лекар. Той е активен гражданин, който като експерт помага на редица инициативи на родителски и пациентски организации.

Вижте повече

Училище

СУ „Петко Рачов Славейков“, Кърджали

Децата придобиват ценни знания и умения за живота

В училището има Ученически парламент, партньорски отношения с родителите, местната общественост и неправителствения сектор, реална образователна интеграция, превенция на насилието.

Вижте повече

Журналист

Кореспондентският екип на НПО портала

Шестима граждански активисти, които работят с отдаденост и сърце

Работата им е с фокус върху гражданските организации. Спазват най-високи етични стандарти за отразяване на деца и възрастни в своите авторски материали.

Вижте повече

Община

Община Казанлък

Тя има цялостна, системна и целенасочена политика в подкрепа на децата и семействата

Създадени са множество социални услуги в подкрепа на уязвимите деца и семейства. Ремонтират се детски заведения, площадки и болници, осигурена е детска кухня и програма „Инвитро“, изградени са „Къщи на семейството и общността“, чува се гласът на децата.

Вижте повече

Благотворител

Екипът на Сдружение „1 процент промяна“

Те са група млади хора, които подпомагат със средства и доброволен труд различни каузи, свързани с деца

С набраните средства се обновява материалната база на детски градини и библиотеки, оборудват се социални услуги за деца и детски площадки, подкрепя се лечение на деца.

Вижте повече

Детска организация

Фондация „За доброто“

Тя обединява хиляди доброволци и дарители от страната и чужбина

Във фокуса на работа им са защитата на правата на децата, осигуряване на достъп до здравеопазване и образование, повишаване на обществената информираност по въпроси, свързани с благосъстоянието на децата, насърчаване на гражданската активност

Вижте повече

Номинации

Герой на децата

Награда за обикновен човек, направил нещо стойностно за децата. Това е категория, в която всеки може да номинира своя герой на децата.

Герой на децата

Д-р Стоян Пеев

Той не просто оперира деца с тежки диагнози. Той им осигурява грижа и проследяване във времето.

Д-р Пеев е повече от добър лекар. Той е активен гражданин, който като експерт помага на редица инициативи на родителски и пациентски организации.

Вижте повече

Герой на децата

Александрина Георгиева

Основател и основен двигател на Офлайн Кидс

Със своя уебсайт, социални мрежи и инициативи тя насърчава стотици родители да подобрят отношенията с децата си, като използват технологиите по ефективен начин.

Вижте повече

Герой на децата

Асоциация на българските училища в чужбина

Близо 400 са българските училища в чужбина

Благодарение на организацията училищата извън страната станаха част от образователната система на България и получиха възможност да се съ-финансират от държавата, а учители създават учебни помагала за специфичното обучение на децата зад граница.

Вижте повече

Герой на децата

Михаела Стойкова

Сърцето и душата на НПО „Операция: Плюшено мече", която 14 години променя живота на хиляди деца

Човек с голямо сърце, в което има място за всяко дете.Тя вярва, че всички деца заслужават равен шанс и че мечтите им трябва да бъдат подкрепяни.

Вижте повече

Герой на децата

Христина Мишева

Борбена майка на 3 деца

Отвъд грижите за децата си, Христина участва в множество благотворителни инициативи в подкрепа на децата от аутистичния спектър и деца с ДЦП.

Вижте повече

Герой на децата

Михаела Андреас Сидера- Скот

Автор на съвременни приказки по „неудобни теми“

Тя не дава готови отговори, а поощрява децата чрез дискусия да стигнат до същността на проблемите и да открият своята истина по дадената тема. Учи ги на толерантност и съпричастност .

Вижте повече

Герой на децата

д-р Любомир Бойчев и д-р Богомил Бойчев

Двамата братя, отлични лекари, правят чудеса в МЦ „Св. Иван Рилски", Тутракан, и даряват надежда

Те са светила в репродуктивната медицина. Подхождат с внимание, грижа и разбиране към всеки отделен случай.

Вижте повече

Герой на децата

Слави Панайотов

Първият български ютюбър с един милион абонати в YouTube

Слави умее да създава съдържание, което да бъде едновременно интересно и образователно и така привлича вниманието на много деца и младежи.

Вижте повече

Герой на децата

Мария Врачева

Директор с мисия

Тя работи извън класическите граници на директорската позиция – за нея смислената промяна за децата е мисия и начин на живот

Вижте повече

Герой на децата

Доброволците на фондация „Подарете книга“

Те са подкрепа на децата, лишени от родителски грижи

Смелостта, добротата и силната им мотивация ги обединяват в общата кауза – да бъдат приятелска, морална, душевна подкрепа за децата.

Вижте повече

Герой на децата

Йонко Христов

Героят на децата от Училището за изкуства и занаяти в с. Русаля

Социален педагог, планински водач, инструктор по скално катерене – повече от 13 г. е доброволец в социалната сфера, като подобрява с обучения и инициативи уменията на децата за преодоляване на социалните трудности и създаване на положителна комуникация.

Вижте повече

Герой на децата

Пирина Воденичарова

Създателят на общността "Нито ден без книжки"

Тя е деен и амбициозен човек, който вярва в силата на общностите, и е пример за това, как една птичка все пак може да направи пролет.

Вижте повече

Герой на децата

София Георгиева

Известна певица, която преподава доброволчески музика на децата

София работи с душа и сърце. Потапя децата в света на музиката и четенето.

Вижте повече

Герой на децата

Яна Илчева-Дамянова

Логопед, който помага на много деца да проговорят

Тя допринася не само в езиково- говорно направление, но и в цялостното им развитие.

Вижте повече

Герой на децата

Така започна всичко

Те издават детски книги по деликатната тема за осиновяването

Книгите дават възможност на децата да задават своите въпроси, а родителите – да отговорят простичко и спокойно

Вижте повече

Училище и детска градина

Наградите „Златна ябълка“ търсят училища и детски градини, които поставят децата в центъра на образователния процес и им осигуряват нужната подкрепа, за да израснат като уверени и успешни възрастни. Те са отворени към партньорство с родители, семейства, организации и личности, които да помогнат за постигането на тази цел.

Училище и детска градина

OУ“ Христо Максимов“, Самоков

Място, което цени всяко дете

Формират се нов тип поведенчески модели за децата на базата на достойнство и толерантност, взаимно зачитане и умение да отстояват правата си.

Вижте повече

Училище

СУ „Петко Рачов Славейков“, Кърджали

Децата придобиват ценни знания и умения за живота

В училището има Ученически парламент, партньорски отношения с родителите, местната общественост и неправителствения сектор, реална образователна интеграция, превенция на насилието.

Вижте повече

Училище и детска градина

ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Батановци

Фокус на обучението са традициите, гражданското, екологичното и здравното образование

Пресъздаването на празниците, автентичната атмосфера, богатите костюми, фолклорните песни и танци, популяризират българското народно творчество в ранна детска възраст.

Вижте повече

Училище и детска градина

175 ДГ „Слънчеви лъчи“, гр. София

Тук растат здрави, свободни и щастливи деца

Детската градина осигурява емоционален комфорт за създаване на позитивна мотивация у децата. Стимулира активната позиция на детето в общуването на всички нива.

Вижте повече

Училище и детска градина

Детската къща, гр. Варна

Умален модел на учещо общество, тя е част от международната мрежа Reggio Children, която защитава правата на децата в над 145 държави

Учителите са изследователи на детето; защитници на неговите права и партньори с родителите и общността. Създават потенциал за промяна в личните, родителските и обществените нагласи към децата.

Вижте повече

Училище и детска градина

Частно начално училище „Милеа“

Успешен иновативен метод за работа с деца със СОП

Единственото училище у нас, което разполага с материална база, учители, терапевти, администрация и широка обществена подкрепа, за да постига най-добрите резултати в работата си с деца със специални потребности

Вижте повече

Училище и детска градина

Детска градина „Дружба“, гр. Оряхово

Работи за интеграция и балансирана среда за децата в един мултикултурен район

Сплотен екип, който работи със сърце и професионализъм с децата. От години имат план за адаптация на деца, който включва активното участие на родителите.

Вижте повече

Журналист

Наградите „Златна ябълка“ търсят журналист, който със своята работа допринася за увеличаване на обществената информираност, чувствителност и утвърждаване на спазването на правата на децата.

Журналист

Кореспондентският екип на НПО портала

Шестима граждански активисти, които работят с отдаденост и сърце

Работата им е с фокус върху гражданските организации. Спазват най-високи етични стандарти за отразяване на деца и възрастни в своите авторски материали.

Вижте повече

Журналист

Кристина Газиева

Журналистът, който огласява добрите примери

Професионалист с талант да разказва истории, които вдъхват кураж, надежда и вяра в доброто. Тя запазва достойнството на героите си и предава научените уроци елегантно, без сензации.

Вижте повече

Журналист

Стойка Стефанова

Ангажиран професионалист, гражданин и родител

Стойка е не само журналист, тя е истински активен гражданин по темите, свързани с децата и семействата.

Вижте повече

Журналист

Доника Ризова

Журналист и експерт в сферата на комуникациите с над двадесетгодишен опит, ангажирана с темите за децата

През целия си професионален път тя е подкрепяла активно образователни, социални и благотворителни кампании

Вижте повече

Община

Наградите „Златна ябълка“ търсят общини, за които гарантирането на детските права и подкрепата на семействата са видим приоритет.

Община

Община Нови пазар

Тя е приятел на детето и работи за благоденствието на децата и семействата, като разкрива различни социални услуги

Общината информира родители и деца за индивидуалните възможности за подкрепа, работи с медиатори срещу отпадане от училище, финансират се семейства с репродуктивни проблеми, детските ясли, градините и кухнята са безплатни.

Вижте повече

Община

Община Казанлък

Тя има цялостна, системна и целенасочена политика в подкрепа на децата и семействата

Създадени са множество социални услуги в подкрепа на уязвимите деца и семейства. Ремонтират се детски заведения, площадки и болници, осигурена е детска кухня и програма „Инвитро“, изградени са „Къщи на семейството и общността“, чува се гласът на децата.

Вижте повече

Община

Община Варна

Успешното партньорството между общината и доставчиците на социални услуги продължава вече повече от 20 годни

Голямо внимание се отделя на осигуряване устойчивост и повишаване качеството на социалните услуги и разкриване на иновативни социални услуги за деца, адекватни на потребностите им

Вижте повече

Благотворител

Благотворител

Албена Александрова

Тя подпомага положителната промяна във физическата среда за децата с увреждания, както и промяната на нагласите към тях

С нейна помощ са купени люлки за инвалидни колички и е създадена спортна площадка. Албена е сред инициаторите на фондация „Дете на годината“ и ежегодно провежданите награди за деца.

Вижте повече

Благотворител

БИЛЛА България

От 2016 г. досега компанията е дарила над 300 000 лева за подпомагане на лечението на двойки с репродуктивни проблеми

Дарението има огромен принос за преодоляване на обществените нагласи към двойките с проблемно забременяване и дава шанс за финансова подкрепа на млади хора, които нямат възможност да заплащат лечението си.

Вижте повече

Благотворител

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, София

Инициативата "Панаир на добрината" се провежда в училището от 2014 година и с нея деца помагат на деца

Успехът на тази инициатива не се измерва само с набраните средства, а и с осъзнатия избор да участваш, да се трудиш, да помагаш и да приемаш за своя каузата на децата, изправени пред предизвикателства

Вижте повече

Благотворител

Екипът на Сдружение „1 процент промяна“

Те са група млади хора, които подпомагат със средства и доброволен труд различни каузи, свързани с деца

С набраните средства се обновява материалната база на детски градини и библиотеки, оборудват се социални услуги за деца и детски площадки, подкрепя се лечение на деца.

Вижте повече

Благотворител

„Планекс” ЕООД

Компанията е партньор на Карин дом в реализацията на техния модерен терапевтичен център

Фирмата организира Коледна кампания сред своите партньори за набиране на допълнителни средства за обзавеждане на новия център във Варна

Вижте повече

Благотворител

Алек Алексиев

Дългогодишен посланик на каузата за равен достъп до качествено образование и дейността на „Заедно в час"

Активен съмишленик на каузи за подкрепа на деца и за създаване на възможности за тяхното развитие. Приносът му е по-висока видимост и разпознаваемост на тези каузи и привличане на обществено внимание.

Вижте повече

Благотворител

Краси Георгиев

Като ултрамаратонец предизвиква себе си и подкрепя редица организации и инициативи в полза на децата

Той е участвал и организирал няколко кампании, свързващи екстремен спорт, видимост за значима кауза и финансова подкрепа.

Вижте повече

Благотворител

Булсатком и Станислав Георгиев, CEO

Компанията финансира част от дейностите по обучение и подкрепа на участниците в програмите на фондация "Заедно в час"

Партньорство, което е пример как телевизията може да подкрепи развитието на знания у учениците.

Вижте повече

Детска организация

Тази категория отличава граждански организации, които със своите дейности, проекти и инициативи въздействат положително върху живота на децата и семействата. Тя е отворена за номиниране и гласуване от цялата общественост.

Детска организация

Фондация „Карин дом“

Една от първите неправителствени организации в България, които повеждат борба срещу институционалната грижа за децата с увреждания

Тя въвежда нов подход към децата със специални нужди и техните семейства и работи срещу стигматизирането им. Основните дейности са терапия и рехабилитация, ранна интервенция и интеграция, обучения и застъпничество, стимулиране на доброволчеството.

Вижте повече

Детска организация

Фондация „За доброто“

Тя обединява хиляди доброволци и дарители от страната и чужбина

Във фокуса на работа им са защитата на правата на децата, осигуряване на достъп до здравеопазване и образование, повишаване на обществената информираност по въпроси, свързани с благосъстоянието на децата, насърчаване на гражданската активност

Вижте повече

Детска организация

Фондация „Детски книги“

Подобрява читателската култура на младите хора

Неин приоритет е подкрепа на родители и възпитатели в отглеждането на по-грамотни, емоционално интелигентни деца, които имат широк хоризонт, будно съзнание, неуморно любопитство и способност на емпатия

Вижте повече