Награди „Златна ябълка“ 2017

Наградени

Герой на децата

Мариана Гелева и всички дами от страничката „Плетем за българските деца“

Всеки ден тези жени създават красиви, ръчно изплетени играчки, за да зарадват дете и да спасят друго.

Социалната мрежа им помага да създават общи проекти на стотици километри една от друга.

Вижте повече

Училище

Основно училище “Георги Стойков Раковски” с. Голямо ново, общ. Търговище

Пътят към знанието минава през приключението и положителните емоции, смята екипът на училището

Децата в училището са билингви и имат конкретни специфични образователни потребности, но чрез различни иновативни форми на работа се учи лесно, а децата се чувстват значими и можещи

Вижте повече

Журналист

Елеонора Тахова, БНР Благоевград

Чрез своите предавания тя редовно насочва общественото внимание към важни за децата и техните семейства теми

Младата журналистка използва ефира на БНР Благоевград, за да даде гласност на теми, посветени на децата, учениците, младите хора и родителството. Отразява и коментира събитията с уважение към достойнството на децата и семействата

Вижте повече

Болница

Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД – София“

Това е единствената в момента в България детска болница, която осигурява висококачествено лечение на широк спектър от заболявания при децата

В болницата е направено всичко, за да се осигури адекватна диагностика и лечение и същевременно има грижа за създаване подходяща среда за децата. Специално внимание заслужава отделението по диабет, в което децата и техните семейства намират разбиране

Вижте повече

Община

Община Ардино

Общината развива услугите и политиките за деца

Приоритет в дейността на община Ардино е ранното детско развитие, както и гарантирането на детските права и подкрепата на семействата.

Вижте повече

Благотворител

„Ди Ейч Ел Експрес България” ЕООД

Служители и партньори на фирмата организират кампания в помощ на бебета от социално слаби семейства

Инициативата променя нагласите както в екипа, така и в общността по отношение на дарителството като кауза

Вижте повече

Номинации

Герой на децата

Награда за обикновен човек, направил нещо стойностно за децата. Това е категория, в която всеки може да номинира своя герой на децата.

Герой на децата

Мариана Гелева и всички дами от страничката „Плетем за българските деца“

Всеки ден тези жени създават красиви, ръчно изплетени играчки, за да зарадват дете и да спасят друго.

Социалната мрежа им помага да създават общи проекти на стотици километри една от друга.

Вижте повече

Герой на децата

Гергана Пенова

Основател и преподавател в ателие „Керамика и изобразително изкуство" в Младежки дом във Велико Търново.

Гергана вдъхновява децата, насърчава тяхното любопитство и им показва как да се усъвършенстват и да изпитват удоволствие от творчеството и от досега с изкуството.

Вижте повече

Герой на децата

Милена Терзиева

Човек с голямо сърце, основател и председател на фондация ,,Milena&Janet"

Тя работи в подкрепа на деца в неравностойно положение, сирачета, многодетни семейства и го прави с цялата си душа.

Вижте повече

Герой на децата

Красимира Величкова

Експерт и лидер в сферата неправителствения сектор и съвместната работа между бизнеса и НПО организациите, тя се е посветила на развитието на дарителството в България

Благодарение на нея много организации успяват да издигнат своята дейност на друго ниво. Последната година тя ревностно отстояваше правото на лечение в чужбина на децата на България.

Вижте повече

Герой на децата

Богдана Манова – Буба

Със своята фондация "Дечица" тя се е посветила на децата, останали без родителски грижи

С различни идеи и инициативи тя помага на децата да изживеят едно (почти) пълноценно детство и ги подготвя за реалността извън дома.

Вижте повече

Герой на децата

Камелия Попова

Майката, която се е посветила изцяло на децата си

Тя дава живот, грижа, възпитание, любов, подкрепа, уважение, близост, усмивки и винаги е на разположение, щастлива да прегърне децата си, без да пита колко е часът и кой ден от седмицата е.

Вижте повече

Герой на децата

Ашод Дерандонян

Създателят на фоднация "Заслушай се" е с мисията да осигури на децата и младежите в България достъпна среда за образование

Той е невероятен пример, който доказва, че хората с увреден слух могат да постигнат целите в живота си, да бъдат успешни и да дадат своя принос за съвременното общество.

Вижте повече

Герой на децата

Нина Димова

Учител в ДГ "Снежанка", Пловдив, тя живее с работата си и прави щастливи много деца

Най-неуморният и енергичен човек, който ежедневно застава зад думите на Мечо Пух: „Колкото повече, толкова повече!“

Вижте повече

Герой на децата

Десислава Данова

Тя е убеден привърженик на овластяването, а не на ограничаването на децата

Благодарение на нейната и на колегите й подкрепа за последните 3 години повече от 400 деца на възраст 11-12 години от над 30 населени места в България бяха обучени за рисковете в интернет

Вижте повече

Герой на децата

Алекси Кесяков

Инициатор на множество инициативи и проекти, насочени за подобряване образователната база на община Челопеч

Усърдно работи за създаване на отлични условия за живот и развитие на децата, за подобряване на градската среда, за възможности за спорт и за разгръщане на талантите на децата от село Челопеч.

Вижте повече

Герой на децата

Яна Средкова

Майка на три деца и управител на детски развлекателен комплекс "Play Park", тя е автор на различни инициативи и събития в полза на децата

Яна Средкова се е посветила на амбицията за образоване, подпомагане и развиване на уменията на децата

Вижте повече

Училище и детска градина

Наградите „Златна ябълка“ търсят училища и детски градини, които поставят децата в центъра на образователния процес и им осигуряват нужната подкрепа, за да израснат като уверени и успешни възрастни. Те са отворени към партньорство с родители, семейства, организации и личности, които да помогнат за постигането на тази цел.

Училище и детска градина

23 СУ „Фредерик Жолио Кюри“, София

Училището развива добри практики за подкрепа на деца със специални образователни потребности

Специалистите от 23 СУ работят усилено за успешното приобщаващо образование, такова, каквото би трябвало да бъде.

Вижте повече

Училище и детска градина

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“, гр. Варна

Повече от 100 години училището приема деца със специални нужди.

Училищният екип целенасочено подкрепя пълноценното включване на всяко дете в образователния процес. Със своите съвременни програми и проекти, висококвалифицирани специалисти, модерна база и специална екипировка то е специално училище от европейски тип.

Вижте повече

Училище и детска градина

Средно училище „Петко Рачов Славейков“, Кърджали

Децата са в центъра на всички дейности и инициативи в училището

Учениците не само се обучават, но и придобиват ценни знания и умения за живота, дава им се възможност да бъдат част от училищния живот и се работи за развитие на тяхното критично мислене.

Вижте повече

Училище и детска градина

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, Пазарджик

Педагогическите практики създават в учениците чувство за принадлежност, значимост и съпричастност

Спокойната работна атмосфера и иновативните методики на преподаване и включване на учениците в образователния процес правят училището едно от най-желаните учебни заведения на територията на община Пазарджик.

Вижте повече

Училище и детска градина

Основно училище „Братя Миладинови“, Гоце Делчев

Училището и неговият екип се отличават с инициативност, креативност, предприемчивост, енергичност и прилагане на съвременни методи на работа

Градивният диалог между учители, ученици и родители, както и интегрирането на децата от етническите малцинства и децата със СОП, превръщат училището в добър пример

Вижте повече

Училище и детска градина

ДГ „Пчелица”, Търговище

Детската градина се ползва с авторитет сред обществеността, родителите и институциите в града, а децата показват отлични резултати при постъпване в училище

„Пчелица“ има изградени граждански структури – Училищно настоятелство и Обществен съвет, които работят изключително активно в полза на децата

Вижте повече

Училище

Основно училище “Георги Стойков Раковски” с. Голямо ново, общ. Търговище

Пътят към знанието минава през приключението и положителните емоции, смята екипът на училището

Децата в училището са билингви и имат конкретни специфични образователни потребности, но чрез различни иновативни форми на работа се учи лесно, а децата се чувстват значими и можещи

Вижте повече

Журналист

Наградите „Златна ябълка“ търсят журналист, който със своята работа допринася за увеличаване на обществената информираност, чувствителност и утвърждаване на спазването на правата на децата.

Журналист

Мария Савкова, репортер в БТВ

Чрез своите репортажи тя отразява разнообразни социални теми, разглеждайки въпроса от всички страни

Следи активно темата „Образование“, в репортажите си спазва етичния кодекс на българските медии и защитава достойнството на участниците в тях.

Вижте повече

Журналист

Веселина Седларска

Тя отразява важни теми, свързани с благосъстоянието на децата, като напълно подкрепя принципите за гарантиране на техните права

С поредица от публикации Веселина Седларска влезе в двубой с дискриминативните негативни нагласи

Вижте повече

Журналист

Мия Димитрова, Нова ТВ

Гледната точка на журналиста допринася за промяна на обществените нагласи към правата на децата

Популяризирането на такъв подход ще доведе до промяна на журналистическите практики и по-обективно и приятелско към децата отразяване на проблемите, свързани с техните права.

Вижте повече

Журналист

Елеонора Тахова, БНР Благоевград

Чрез своите предавания тя редовно насочва общественото внимание към важни за децата и техните семейства теми

Младата журналистка използва ефира на БНР Благоевград, за да даде гласност на теми, посветени на децата, учениците, младите хора и родителството. Отразява и коментира събитията с уважение към достойнството на децата и семействата

Вижте повече

Болница

Наградите „Златна ябълка“ търсят болници, в които е създадена среда и атмосфера на уважение, грижа и внимание към децата и техните родители.

Болница

Акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ „Иван Скендеров”, Гоце Делчев

Номинацията е за професионализма, човешкото отношение и всеотдайността на работещите в него

Акушерките и лекарите в гоцеделчевската болница са за изключителното кърмене и близкия контакт на майката с новороденото.

Вижте повече

Болница

Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД – София“

Това е единствената в момента в България детска болница, която осигурява висококачествено лечение на широк спектър от заболявания при децата

В болницата е направено всичко, за да се осигури адекватна диагностика и лечение и същевременно има грижа за създаване подходяща среда за децата. Специално внимание заслужава отделението по диабет, в което децата и техните семейства намират разбиране

Вижте повече

Болница

Аджибадем Сити Клиник Токуда болница

Лечебното заведение разполага с внедрена Политика за закрила на детето, като на малките пациенти се обръща особено внимание

Болницата притежава екип и технологии, които са предпочитани при лечението на сложни заболявания, както и при рискови процедури. Токуда се грижи за малките си пациенти и техните родители и има свое „Училище за родители“

Вижте повече

Община

Наградите „Златна ябълка“ търсят общини, за които гарантирането на детските права и подкрепата на семействата са видим приоритет.

Община

Община Русе

Общината винаги е била пряко ангажирана с развитието и възможностите в социалната сфера, касаеща правата и интересите на децата

Дирекция „Здравни и социални дейности” прави адекватни социални проучвания за потребностите на децата в региона и на тази база е създадена богата гама социални услуги, подкрепяща деца в риск.

Вижте повече

Община

Община Ардино

Общината развива услугите и политиките за деца

Приоритет в дейността на община Ардино е ранното детско развитие, както и гарантирането на детските права и подкрепата на семействата.

Вижте повече

Община

Община Враца

От години тази община приема годишни планове за младежки дейности, чието изпълнение редовно отчита публично

Общината има стратегия за детето и подкрепа на семейството, основана на интегриран подход, функционираща общинска структура и финансиране на политиките за децата

Вижте повече

Благотворител

Благотворител

„Ди Ейч Ел Експрес България” ЕООД

Служители и партньори на фирмата организират кампания в помощ на бебета от социално слаби семейства

Инициативата променя нагласите както в екипа, така и в общността по отношение на дарителството като кауза

Вижте повече

Благотворител

New Moment New Ideas Company („Ню Момент“)

Агенцията безвъзмездно участва в създаването на рекламната кампания „Деца търсят човек за пример“

Посланията, предадени чрез рекламните материали, целят да променят нагласата към преподавателската професия и да окуражат повече хора да се насочат към нея, като по този начин да се вдигне нивото на образование за всички деца в страната.

Вижте повече

Благотворител

Мобилтел ЕАД

От 2011 година компанията ежегодно подкрепя развитието на приемната грижа в България

Програмата „Приеми бъдещето“ застава не само зад децата без собствени семейства, но и подкрепя приемните им семейства, както и професионалистите, работещи с тях.

Вижте повече

Партньори