Award in category "Училище" at

Nominated by Национален център за безопасен интернет и Асоциация Родители

90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин“

Училището работи системно за промяната в образованието.

90 СУ работи системно за промяната в образованието. То е едно от училищата започнало сериозна реформа на подхода си за обучение и е иновативно училище по програмите на МОН. Училището създава изцяло нов подход за преподаване в начален етап, акцентирайки върху развитието на емоционалната компетентност и творческите умения на децата.

През последните 2 години, 90 СУ е партньор на асоциация Родители в разработване на холистичен модел за системно и поетапно развиване на уменията, знанията и нагласите на 21 век на база на съществуващото учебно съдържание и програми. Подкрепен от вдъхновяващия лидерски подход на Емилия Иванова, директора на училището, целият педагогически екип участва активно в създаването и осъществяването на своя цялостна визия за този процес, чрез която учителите развиват компетентностите на децата екипно, подготвяйки надграждащи преживявания в класната стая чрез междупредметни връзки и проектно-базирано учене.

90 СУ започва изграждането на най-големия СТЕМ център в България. В комбинация с трансформацията на обучението, която екипът осъществява чрез съвместния с Родители проект и редица други проекти, тази инициатива би могла да служи за модел и вдъхновение за българските училища с години напред.

Допълнително, поставяйки ученикът в центъра на образователните си цели и действия, екипът на 90 СУ въвлича активно родителите, особено на учениците в 1-4 клас, чрез проактивна комуникация и общностни дейности в училището.

Системната работа на училището за внедраване на различни нови подходи за работа с деца, доказва, че имат отношение към детето като личност и се стремят да променят моделите на образование, така че да отговаря на нуждите на децата.

Учениците са активни участници във вземането на решения и инициирането на проекти в училището. Пример за това е Клубът за енергийна ефективност, чиито членове (деца от 5 до 7 клас) следват изградена от тях система за енергийно спестяване, намалявайки режийните разходи в училището с над 20%.
90 СУ разчита на предприемаческия потенциал на учениците си за решаването на реални проблеми от заобикалящата ги среда. В часовете по предприемачество, децата създават истински фирми, произвеждащи продукти и услуги по техен избор. Също така, поне два пъти в годината учениците осъществяват базари с изработени от тях изделия, с печалбите от които подкрепят избрани от тях благотворителни инициативи.

През последните няколко години 90 СУ работи активно за въвличане на родители в училищната общност, в която се развиват децата им. Училището активно търси и реализира партньорства с различни граждански организации чрез проекти и кампании, в които се включват ученици, родители и учители и днес е разпознаваем партньор на много граждански организиции като Асоциация Родители, Център за безопасен интернет.