Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Фондация „Конкордия България“

Андреев Инвестмънт Груп АД

Компанията вече две години подкрепя активно дейностите на Конкордия България по отношение на благосъстоянието на деца в риск.

Андреев Инвестмънт Груп АД е социално-отговорна компания, която вече две години подкрепя активно дейностите на Конкордия България по отношение на благосъстоянието на деца в риск.
Номинацията за Андреев Инвестмънт Груп  е  по няколко причини:
– Дарението, което правят за децата е значимо и е насочено към техни съществени нужди – храна, дрехи и обувки, образователна подкрепа и дейности, свързани с подобряване на социалните им умения и включване в обществото.
– Компанията е подходила изключително прецизно преди да се спре на нас, като организация, която подкрепя, както и преди да направи първото си дарение към нас.
– Партньорството с компанията е многопластово и се затвърждава във времето. Провеждат се съвместни инициативи, които включват и служителите на компанията и така те оказват подкрепа на децата и младежите в неравностойно положение и допринасят за тяхното положително развитие. Сред тях са благотворителни базари по различни поводи и празници, на които представят продуктите на Ателието за свещи и керамика „Конкордия“.
– Андреев Инвестмънт Груп са пример за солидна компания, която държи на качеството и високите стандарти в своята работа. Политиката за социална отговорност, която развиват може да бъде мотивираща и за други компании в страната. Андреев Инвестмънт Груп са пример за бизнес, който припознава
социалната си роля и има куража и отговорността да мисли и да подкрепя най-уязвимите групи в нашето общество.

Дарението, което „Конкордия България“ използва за подкрепа на децата в риск, получено от компанията е на стойност 52 248 лв. за 2020 г. и 2021 г.

През 2020 година с дарението от Андреев инвестмънт груп са подкрепени 30 деца в риск, които ползват дневна услуга на Конкордия (делегирана от държавата и дофинансирана благодарение на подобни дарения). Дарението, получено от тях през 2021 година е насочено към децата в ЦНСТ и Кризисния център, където се грижим за около 25-30 деца за година. И през двете години дарението на компанията осигурява базови нужди на децата – храна, дрехи и обувки, както и дейности за социални умения и включване. Без тяхното задоволяване не бихме могли да работим за образование и личностно развитие. Затова определяме подкрепата на Андреев Инвестмънт груп като дарение в подкрепа на най-добрия интерес на децата.

Финансовата подкрепа на компанията  дава възможност на Конкордия да осъществяват инициативи, които освен конкретната работа с децата в посока на това те да са запознати с правата си, включват и работа с техните родители. Провеждат се редовни консултации с родителите за подобрявнето на родителските умения и капацитет, което има директна връзка с благосъстоянието на децата. По време на консултациите се обсъждат въпроси, свързани с нуждите и правата на децата. Работи се в посока родителите по-добре да разбират потребностите на децата си, да проявяват интерес към случващото се в училище, да разпознават емоциите на децата си и да реагират адекватно.

Андреев Инвестмънт Груп партнира на Конкордия и по темата за самостоятелния живот на децата след
като навършат пълнолетие, напуснат социалната услуга и поемат самостоятелно живота в ръце. Организирани са посещения при тях, като работодател за юноши от Преходно жилище (социална услуга на Конкордия), за да могат да се запознаят с различните професии, които се упражняват в компанията. Да са наясно какво работодателите очакват от своите служители и съответно какви са стимулите за отговорните служители. В тази инициатива юношите се срещат с различни работодатели, имат възможност да разберат и да знаят какви са правата им по отношение на трудовото законодателство.

Чрез дарението на Андреев Инвестмънт Груп се осигуряват: храна, дрехи и обувки, образователна подкрепа, както и дейности за развитие на социалните умения на децата, включително запознаването им с техните права. Подкрепата е за децата, които растат в Детска къща „КОНКОРДИЯ“ (ЦНСТ), Кризисния център за деца, жертва на насилие, както и за децата в Дневния център в кв. Орландовци. Те са на възраст между 8 и 18 години. Според Конкордия качествената грижа за децата в този период, когато растат, развиват се и се утвърждават като личности е много съществена, защото тогава се изграждат бъдещите отговорни възрастни. В детството децата трябва да получават грижа, внимание и спокойствие, да учат и да се развиват и да се изграждат като стабилни, самостоятелни хора. В този смисъл дарението на Андреев Инвесмънт Груп представлява инвестиция в бъдещото поколение, от което се очаква да гради здраво общество.

Бихме искали да споделим историята на 8 годишния Петър*., чиято майка работи в чужбина целогодишно. Бащата на детето е неизвестен. Малкия Петър живее с баба си. Тя изпитва сериозни трудности в отглеждането му – не само материални, но и по отношение на емоционалното развитие на детето. Петър посещава редовно Детския център „Конкордия“ в кв. Орландовки, където участва във всички дейности. Това е голямо облекчения за баба му. В един момент детето е било поставено в рискова ситуация да бъде изведено от семейството си. Колегите ни в Детски център „Конкордия“ в кв. Орландовци работят активно с него и с
баба му и това помага на семейството да остане заедно. Благодарение на дарението на Андреев Инвестмънт Груп Детски център „Конкордия“ може да поддържа високи стандарти на грижа и да работи за най-добрия интерес на децата.“