Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Сдружение „Център за учене чрез преживяване“

Анна Йончева

Една жена, която успява да промени нагласите в обществото спрямо различните деца.

Анна Йончева е и автор на фотокнигата  „Да се запознаем с различните деца на България“.

В края на 2020 година заедно с Ваня Тодорова, председател на фондация Можем Заедно и собственик на конна база Ахил, Анна Йончева стартира инициативата „Да се запознаем“, която цели да насочи общественото внимание и да повдигне нивото на информираност относно начина на живот, мечтите и стремежите на децата със специфични потребности.

Според нея причината за общественото недоверие и предразсъдъци към „различните“ деца е недостатъчно знание за тяхното състояние и начин на живот. Тя е убедена, че с правилен подход и информация, това може да бъде преодоляно.
Започват от класните стаи на деца от различни класове с училища в София, Велико Търново и Пловдив. Чрез онлайн срещи-разговори и дискусии провокират учениците да споделят как се чувстват в компанията на дете с увреждане и какво биха направили, за да му помогнат. Говорят си за доброволчеството и за ценностите в обществото. Истината е, че децата са непринудени и непредубедени и при правилно поднесена информация за състоянието на техния връстник с увреждане, не се притесняват да играят, учат с него и да му помагат.

Анна Йончева дарява своите усилия и труд, успява да организира кампании и да осигури детски площадки за деца с физически увреждания – такава има например в квартал „Света Троица“ в София, в Пловдив и др.

Първоначално събраните средства за една детска площадка за деца с увреждания пораждат вълна от съпричастност и благотворителност. Т.е. тук не става въпрос само за измеренията на чисто материалния принос. Много по-устойчиви и дълготрайни са другите параметри, а именно промяната на нагласите в обществото спрямо децата със специфични потребности и развиване на социално-емоционалното възпитание на децата, независимо какви са те.

Със своите снимки и делата си, Анна Йончева успява да промени нагласите в обществото спрямо различните деца – децата със специфични потребности, вярвайки, че общуването с тях не е през изолацията им, а само и единствено чрез общуване и споделяне, чрез социална интеграция, приемане, възпитавани от най-ранна детска възраст.

„Всяко дете има право на детство, на игра, на приятели и най-вече на …. мечти“.  Различните деца на България, заснети от камерата на Анна също … мечтаят, споделят своите мечти, търсят приятелства, независимо от трудностите, пред които ги е изправил животът.

Книигата на Анна Йончева „Да се запознаем с различните деца на България“ можете да разгледатетук.