Nomination in category "Училище и детска градина" at

Nominated by Фондация "Живот със Синдром на Даун"

Детска градина 38 „Маргаритка“, град Варна

Детската градина е пример за отношение, мислене, разбиране и работа с деца със специални образователни потребности.

Детска  градина 38 „Маргаритка“ в град Варна е номинирана като пример за отношение, мислене, разбиране и работа със деца със специални образователни потребности. Директорът г-жа Люцканова и целият екип в градината показват и доказват, че има място за децата със специални образователни потребности сред всички останали. Екипът търси различни подходи за успешно им приобщаване и включване в различни дейности и събития. Липсва негативна нагласа, страх от неизвестното и притеснение, че няма да се справят. За тях специалните деца са предизвикателство, а не непреодолим проблем. Постоянното надграждане и подготвен екип от специалисти допринасят за развитието на децата. Екипът включва и специалисти, които е необходимо да присъстват във всяка градина – психолог, логопед и специален педагог, които предоставят професионална услуга.

Детска градина 38 „Маргаритка“ е явно доказателство за приемане и постигане на реални резултати с нестандартни и иновативни умения извън традиционния образователен модел. Усещането за екипност, сплотеност и увереност допълват приятелската и добронамерена атмосфера, която влияе положително и на всички деца.

Основна цел на детска градина 38 „Маргаритка“ е създаване на условия за утвърждаването и като възпитателно-образователен център за пълноценно развитие на децата и сътрудничество между учители и родители. Успяват да постигнат най-важното, за да има положителни резултати и развитие при децата – екипното взаимодействие между родители, специалисти, учители и средата сред връстници. В процеса на педагогическо взаимодействие основните принципи са: Какво желае детето? Какво може детето? Какво е детето? Когато започнем да се вглеждаме във възможностите, а не в недостатъците на децата, тогава ще продолеем промяната на нагласите от която обществото ни има огромна нужда. Екипът на детска градина 38 „Маргаритка“ и в това отношение е в правилната посока на развитие.