Nomination in category "Герой на децата" at

Nominated by Евгения Бурджиева

Емил Милков

Емил Ангелов Милков е посветил професионалния си живот на работа с деца, тяхното израстване и превръщане в достойни личности.

Емил Ангелов Милков е посветил професионалния си живот на работа с деца, тяхното израстване и превръщане в достойни личности.

Емил Милков е Председател на Национален спортен клуб „Олимп“ – водеща организация с 10-годишен опит в развитието на плувните спортове в България и модел на ефективен и съвременен мениджмънт в тази област на спорта. Мисията на клуба е създаването на допълнителна стойност при възпитанието и обучението на децата, като им съдейства да увеличават и развиват способностите си за изява, за да могат да постигнат важните цели, които са си поставили, за да живеят един по-добър и щастлив живот. Национален спортен клуб „Олимп“ се ползва с изключителна репутация в плувните и спортни среди в страната, като неговата амбиция е да бъде признат за най-добър плувен клуб в България, изграждащ плувци от световна класа, развивайки в дългосрочна перспектива техния максимален потенциал, чрез най-съвременните тенденции и условия за тяхното развитие, издигайки българския дух и създавайки много поводи за национална гордост.

Ключовото в мисията на клуба обаче е не само децата да усвоят отделните плувни стилове. Работата на клуба представлява цялостен процес на изграждане в децата на умения, знания и навици, които им помагат да се адаптират и напредват – както в басейна, така и във всяко свое следващо начинание.

Вече 10 години Емил Милков работи с деца за тяхното развитие във всички направления на живота – физическо, духовно, социално и умствено, а отскоро е и важна част от екипа на „Пиши и мечтай“ – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което насочва своята дейност към децата, които осъществяват своето обучение в малките населени места на територията на България.

През изминалите години Емил редовно участва в различни инициативи със социално значение, а заради своя пример беше включен и в престижната класация на Дарик радио „40 до 40“, в която 40 достойни млади българи бяха номинирани за своята дейност и пример за всички нас – деца, родители и обществото като цяло.

Емил е обичан треньор и ментор от стотици деца, като влиянието му върху децата, тяхното възпитание и изграждане като личности е изключително положително. Хубаво е добрият пример на достойни личности като Емил Милков да достигне до много хора.

Емил притежава много ценни качества, сред които:

  • Лидерство
  • Работа в екип
  • Точност
  • Мотивационни умения
  • Поемане на отговорност
  • Комуникативност
  • Приветливост и позитивно излъчване

Документи и източници в подкрепа на номинацията:

https://www.facebook.com/nskolimp
https://www.facebook.com/pishiimechtai