Nomination in category "Детска организация" at

Nominated by Диляна Гюрова – председател на Съвета на настоятелите Сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“

Фондация „Малките стъпки“

Люба и Рада от фондацията подават информация, насърчават, но не вършат работата вместо учениците, а ги оставят да направят сами важните и малки стъпки по пътя си.

Фондация „Малките стъпки“ разработва интегрирани образователни програми, с които насърчава детското участие. Нашето училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников“ се запознаава с екипа на фондацията – Люба и Рада – по инициатива на родител и бързо намират общ език около идеята за съвместна дейност на тема гражданското образование.

През 2020 г. Люба и Рада от „Малките стъпки“ подготвят и провеждат  програма с фокус местно самоуправление, иницииране и провеждане на проекти, в която участват 122 ученика от 6 и 10 клас на 35 СЕУ „Добри Войников“. От теорията, през срещи с представители на Столична община и на районната администрация, конкурс за ученически проекти и представянето им пред училищната общност (ръководство, учители, ученици и родители) до осъществяване на избраните проекти, при това с всички затруднения, породени от пандемията и работа в онлайн режим.

Общо 504 ученика от всички класове се включват в анкетата на Ученическия съвет и подкрепят предложените от техните съученици проекти.
Всичко това с компетентната, тиха, но постоянна подкрепа на Люба и Рада, които подават информация, насърчават, но не вършат работата вместо учениците, а ги оставят да направят сами важните, макар и малки стъпки по пътя си.

Люба и Рада от фондация „Малките стъпки“ не просто подготвят учебен час по гражданско образование, те търсят допирните точки с интересите на учениците, стремят се да им покажат как да ги отстояват и остават с тях в процеса на работа. Така те спомагат за пробуждането и изграждането на полезни и практични умения, базирани на информираност, себепознаване и увереност, все неща, които стандартното учебно съдържание с предимно теоретичния си характер не предлага на българските деца.

С избраните методи, показаното доверие в децата и техните способности, с постоянството и устрема да се  постигне нещо смислено с дългосрочни резултати Люба и Рада допринасят за личностното развитие, самостоятелността и уменията на участващите в програмата ученици, както и за овластяването на цялата ученическа общност.