Nomination in category "Благотворител" at

Nominated by Радостина Белчева, Съвет на жените бежанки в България

Иван Константинов

Иван Константинов е дарител и доброволец, подкрепящ работата на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“. 

Иван Константинов е дарител и доброволец, подкрепящ работата на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“.   Още при първата среща с Иван относно училищна кампания на сдружението, множество деца се сдобиват с необходимите пособия, за да започнат училище. В последствие Иван остава свързан с организацията и продължава да помага активно с всичко, което може. Неговият безпогрешен морален компас го провокира да се бори с несправедливостите, които среща ежедневно, с всички налични сили и средства, а безкористните му действия са ръководени от простичкото разбиране, че всички сме равни и всички заслужаваме да живеем достойно и да срещаме разбиране и подкрепа.

Иван Константинов не просто ежемесечно отделя лични средства за подпомагане на организацията, но и се явява своеобразен посланик на сдружението, като регистрира организацията в платформата Global Giving и системно увлича свои близки и колеги с каузата на жените и децата бежанци.

Дейността на Иван Константинов се осъществява под формата на доброволчество и благотворителност. Освен ежемесечните дарения, чрез които подпомага съвета на жените бежанки в България , той двукратно закупува голямо количество нови стоки, необходими за нуждите на непридружените непълнолетни бенефициери на сдружението, участва като дарител в голяма част от кампаниите им и допринася с доброволен труд в множество случаи, когато от сдруженоето са имали нужда от участието на повече хора за реализирането на дадена инициатива.